Művészeti instruktor MA

Művészeti instruktor MA
A Művészeti instruktor mesterképzési szakot a Művészetközvetítő és Zenei Intézet gondozza – a törzsanyag egyes tantárgyainak oktatásában együttműködve az alábbi intézetekkel: Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Művészettörténeti Intézet, Néprajzi Intézet, Nyelvi Közvetítés Intézete.

Az intézetközi együttműködéssel létrehozott képzés inter- és transzdiszciplináris jellegű – kiemelt gyakorlati orientációval, amely a diplomát szerzett hallgatók számára nagy előnyt jelenthet a magyar és európai munkaerőpiacon. E tendenciát erősíti, hogy a menedzser jellegű tevékenységet nemcsak gazdasági-jogi, hanem széleskörű szakelméleti tudás és projektszervezői rutin, valamint az ennek során megszerzett szakmai kapcsolatrendszer segítheti.

Fentiek következtében a művészeti instruktor mesterképzési szakon végzettek mindenfajta rendezői, szervezői, lebonyolítói feladat terén nagy magabiztossággal rendelkeznek majd, s a Művészetközvetítő és Zenei Intézet által kínált zenei specializációval kiegészítve szakmai tudásuk tovább növelheti elismertségüket.

A Művészetközvetítő és Zenei Intézet elérhetőségei
A Művészetközvetítő és Zenei Intézet weboldala
A Művészetközvetítő és Zenei Intézet Facebook-oldala

A képzésről röviden

A szak lehetőségeket kínál minden olyan fiatalnak, aki kreatív, menedzseri típusú egyéniségét a művészetközvetítés bármely színterén szeretné érvényesíteni. A több bölcsészkari intézet közreműködésével létrejött szak egyedülálló lehetőséget nyújt a művészeti általános műveltség szélesítésére és minden szükséges gyakorlati ismeret megszerzésére.

Tantárgyízelítő

 • A zeneirendezvény-szervezés gyakorlata

 • Kulturális örökség

 • Színjátéktípusok

 • Integrált művészeti projekt gyakorlat

 • Kreatív zene

A felvehető tantárgyak részletes listája ITT található.

Érdekesség a szakról

A művészeti instruktor az ELTE BTK legfiatalabb mesterképzéseként, a művészetközvetítéshez kapcsolódó jelenlegi egyetlen MA-szak – emellett a művészetközvetítés önmagában is új, egyúttal nagy szakmai lehetőségeket és egyre bővülő elhelyezkedési területeket ígérő, modern irányzat.


Felvételi információk

A művészeti instruktor mesterszakra az alábbi szakokról felvételizhetsz:

EGYENES BEMENETTEL, azaz teljes kreditérték beszámításával:

 • művészetközvetítés és a művészet alapképzési szakok

KREDITELISMERÉSI ELJÁRÁSSAL:

társadalom- és bölcsészettudományok képzési területének alapképzési szakjai, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kreditátviteli Bizottság elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma 60 kredit a művészetközvetítői alapismeretek, az esztétika, a művészettörténet, a kommunikáció területéről. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján ezekből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket az ELTE Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

FIGYELEM!
Régi típusú főiskolai vagy egyetemi diplomákkal is érdemes jelentkezni, a Kreditelismerési Bizottság tudja megállapítani az elvégzett tanulmányok kreditértékét.

Amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezel, de a mesterszakra való bejutásodhoz nem ismerhető el megfelelő számú kredit, és nem vagy az Egyetem hallgatója, az előtanulmányok elvégzése céljából – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges részismereti képzésben is részt vehetsz. Erről bővebb információ ITT olvasható.

Korábbi év ponthatára: 75

Önköltséges képzés esetén: 375.000 Ft/félév

felvételi vizsga követelményei az aktuális felvételi információkat tartalmazó oldalunkon található.

További információk az aktuális felsőoktatási felvételi tájékoztatóban olvashatók. 


A képzés részletei

Képzési célunk értelmében olyan művészetközvetítő szakembereket (művészeti instruktorokat, művészeti menedzsereket) képzünk, akik elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint széleskörű nemzetközi kitekintéssel rendelkeznek a művészetek komplex, integratív jellegű közvetítése, a művészet értő befogadásának elősegítése terén.

Emellett alkalmasak arra, hogy művészetközvetítői feladataikat önállóan, illetve művészeti, bölcsészet- vagy társadalomtudományi területen képesítést szerzett szakemberek egyenrangú szakmai partnereként, csoportmunkában is végezzék Magyarországon és az európai kulturális térség más országaiban. Felkészültek továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles művészeti instruktor (angol megnevezés: Arts Communication Expert)

Képzési terület: művészetközvetítés

Képzési forma: nappali

Időtartam: 4 félév

Helyszín: Budapest

Főbb szakterületek

 • művészettudományok (elméleti és gyakorlati ismeretek, a művészetközvetítéshez kapcsolódó, vizuális és előadó-művészeti területeken): 14–32 kredit
 • a komplex művészetközvetítés elmélete és gyakorlata 14–32 kredit
 • kommunikációs ismeretek: 10–16 kredit
 • forráskutatás és forráskritika: 3-15 kredit
 • integrált művészeti projekt gyakorlat: 5–10 kredit
 • társadalomtudományok: 10–16 kredit
 • gazdasági, jogi ismeretek: 10–16 kredit

Nyelvi kimenet

A záróvizsga letétele nem igazol idegennyelv-tudást.

A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n.


Továbblépési és karrierlehetőségek

A kiemelten gyakorlati, kreativitás-központú képzésben végzettek a művészeti-kulturális menedzsmenthez kapcsolódó tevékenységi formák valamennyi területén rendkívül jó eséllyel tudnak elhelyezkedni. Többek között ilyen a koncertszervezés (komoly- és könnyűzenei), a művészeti ügynökségeknél, kiadóknál, hazai és külföldi művészeti-kulturális intézményekben vállalt feladat – de szakreferensként, tanácsadóként, illetve a nemzetközi művészeti / zenei életben egyre bővülő instruktori, művészetközvetítői terepen egyaránt számos lehetőség várja a nálunk diplomázott hallgatókat.