Bónus Tibor Dr.

Bónus Tibor Dr.

habilitált egyetemi docens
az MTA doktora

Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
oktató

Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék
oktató

Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
E-mail: bonus.tibor@btk.elte.hu
Telefon/Mellék: 5313
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A
Szoba: 435