Dr. Kiss Jenő

Dr. Kiss Jenő

professor emeritus
akadémikus

Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
oktató

Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék
oktató


E-mail: kiss.jeno@btk.elte.hu
Telefon/Mellék: 5266
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Szoba: II. em. 241.