Gózonné Etényi Nóra

Gózonné Etényi Nóra

habilitált egyetemi docens

Történeti Intézet
oktató

Kora Újkori Történeti Tanszék
oktató


Publikációs lista: mtmt.hu
E-mail: etenyi.nora@btk.elte.hu
Telefon/Mellék: 5101
Cím: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8, 6–8/A
Szoba: I. em. 124