Marlyin Mónika

Marlyin Mónika


Doktori és Tudományszervezési Iroda
ügyvivő szakértő


E-mail: marlyin.monika@btk.elte.hu
Telefon/Mellék: 5457
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Szoba: I. em. 116.

A Filozófiatudományi és Nyelvtudományi Doktori Iskola titkára:

 • kapcsolattartás a doktori iskola vezetője, a doktori programok vezetője, témavezetők, oktatók, hallgatók között
 • adat- és információszolgáltatási feladatok koordinálása és elvégzése
 • doktori iskola iratanyagának nyilvántartása
 • doktori iskolai tanácsok előkészítése és dokumentálása, döntések végrehajtása
 • közreműködés a felvételi eljárásban
 • doktori iskola kurzuskínálatának összegyűjtése és meghirdetése, érdemjegyek rögzítése, vizsgahirdetés a NEPTUN rendszerben
 • doktorandusz hallgatók tanulmányi előmenetelének figyelemmel kísérése, nyilvántartása
 • doktori programok képzési tervének (tanegységlisták, tantárgyleírások stb.) kezelése, naprakészen tartása
 • doktori szigorlati és védési bizottságokra érkező javaslatok ellenőrzése és előterjesztése, bizottságok nyilvántartása
 • közreműködés a doktori szigorlatok és védések megszervezésében és lebonyolításában
 • doktori iskola honlapjának gondozása
 • doktori iskola adatainak gondozása az Országos Doktori Tanács adatbázisában
 • közreműködés az EDIT rendszer kezelésében
 • közreműködés a doktori iskola rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában.