A doktori értekezés leadása

A doktori értekezés leadása

3 éves képzésben abszolutóriumot szerzett hallgatók esetében

Az elkészült (és a kutatóhelyi vitán / házi védésen megvitatott) doktori értekezést legkésőbb a doktori eljárás megindításától számított KÉT ÉVEN BELÜL kell leadni. A határidő meghosszabbítására semmilyen módon nincs lehetőség.

4 éves képzésben abszolutóriumot szerzett hallgatók esetében

Az elkészült (és a kutatóhelyi vitán / házi védésen megvitatott) doktori értekezést a komplex vizsga napjától számított 3 éven belül kell benyújtani (napra pontosan). A 2019/20/1 szemeszterben vagy az előtt sikeres komplex vizsgát tett hallgatók esetében a 2019/20/2 félév nem számítandó a leadási határidőbe - ami így automatikusan 211 nappal meghosszabbodik.

Különös méltánylást érdemlő esetekben a disszertáció leadási határideje legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A kérvényt a leadási határidő lejárta előtt kell a Bölcsészettudományi Doktori Tanács elé terjeszteni, a méltánylást alátámasztó dokumentum(ok) csatolásával, valamint a témavezető támogató nyilatkozatával.

Formai követelmények

A védési bizottságot a Bölcsészettudományi Doktori Tanácsnak kell jóváhagynia, ennek hiányában a doktori értekezés nem adható le. A védési bizottság tagjait az érintett doktori program vezetője kéri fel.

A leadás további (formai) feltételeiről ld. a letölthető dokumentumokat:

Adatlap a disszertáció leadásához
Doktori értekezés leadásának formai követelményei
Doktori védés szervezésének eljárásrendje