Beszédtréner, beszédtanácsadó

Beszédtréner, beszédtanácsadó
A képzést elvégzők nemcsak választ kaphat számos, a mindennapi és professzionális élet megszólalásait érintő kérdésére, hanem lehetőséget is, hogy azzá a segítővé váljanak, akik tanácsadóként ezekben a kérdésekben másoknak is utat mutathat. 
  • Munkarend: esti
  • Finanszírozási forma: önköltséges
  • A képzés díja: 250 000 Ft / félév
  • Képzési idő: 2 félév
  • Képzés gyakorisága: hetente 2 nap
  • Az indítás gyakorisága: évente

Képzés részletei

A szakirányú továbbképzési szak célja, hogy a hallgató alapismereteket szerezzen a beszédprodukció és a beszédpercepció, az anyanyelv-elsajátítás folyamatainak sajátosságairól; szert tegyen határozott értékítéletre, képes legyen mások szóbeli közlésének megítélésére, tanácsokkal tudja segíteni a tervezési, felkészülési folyamatot; megismerje a különböző beszédszituációkhoz kötődő nyelvhasználati szabályszerűségeket; alkalmassá váljon a tömegkommunikációban, a közéletben, az üzleti életben és az előadó-művészetben dolgozó szakemberek szóbeli kommunikációs készségének fejlesztésére. 

Megszerezhető szakképzettség neve: beszédtréner, beszédtanácsadó

Részvétel feltétele:

  • Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és
  • kifogástalan beszédkészség.

A szakirányú továbbképzésen történő részvétel feltétele továbbá a felvételi beszélgetésen való megfelelés. A beszélgetés témája a jelentkező motivációja és a tervei. A beszélgetés célja átfogó képet kapni a jelentkezőnek a beszédtréning és beszédtanácsadás végzésére való alkalmasságáról. 

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: minden év május 15.

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint szakmai önéletrajz.

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


Kapcsolattartó: ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, Dr. Deme Andrea adjunktus, deme.andrea@btk.elte.hu, honlap