Bírósági és hatósági tolmács

Bírósági és hatósági tolmács
A szakirányú továbbképzés célja olyan bírósági és hatósági tolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni a jogi tolmácsolás feladatát. Rendelkeznek az ehhez szükséges speciális tolmácsolási és kommunikációs készségekkel, valamint nyelvhasználatbeli, eljárásjogi, pszichológiai, interperszonális és interkulturális ismeretekkel.
 • Munkarend: nappali
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 330 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: heti 10-12 tanóra
 • Az indítás gyakorisága: évente

A képzés részletei

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet nyújtó bírósági és hatósági tolmács szakirányú továbbképzést indít A–B (magyar–angol) nyelvkombinációban. Megfelelő számú jelentkező esetén a képzés bármilyen élő nyelvből indítható.

Megszerezhető szakképzettség neve: Bírósági és hatósági tolmács (az A nyelv és a B nyelv megnevezése)

Részvétel feltétele:

 • Bármely területen szerzett mesterfokozatú diploma.
 • Nem nyelvszakos jelentkezők esetén C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást igazoló bizonyítvány idegen nyelvből.
 • Sikeres alkalmassági vizsga.

Előnyt jelent:

Bármely hazai vagy külföldi tolmácsképző intézményben szerzett előképzettség, például fordító és tolmács mesterfokozat vagy országos szakfordítói vizsgán szerzett bizonyítvány.

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a tolmácsolás elméletébe
 • Bevezetés a bírósági és hatósági tolmácsolásba I–II.
 • Magyar nyelvhelyesség
 • Jogi alapismeretek

Gyakorlati tantárgyak:

 • Bírósági és hatósági tolmácsolás I–II.
 • Terminológia I–II.
 • Bírósági és hatósági tolmácsolás hospitálás
 • Szakmai gyakorlat

Az alkalmassági (felvételi) vizsga

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei:

 • fordítás B nyelvről A nyelvre
 • fordítás A nyelvről B nyelvre

Az írásbeli vizsgán lehet szótárt használni.

II. A szóbeli alkalmassági vizsga részei:

A szóbeli alkalmassági vizsgán a jelölt általános (politikai, gazdasági, kulturális stb.) tájékozottságáról tesz tanúbizonyságot a felvételi bizottság tagjaival A és B nyelven folytatott beszélgetés során. Rövid beszédek konszekutív tolmácsolását végzi, jegyzeteléssel A nyelvről B nyelvre és B nyelvről A nyelvre.

Felmentés:

Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén szerzett tolmács előképzettséggel rendelkező jelöltek az FTT Titkárságának címzett levélben felmentést kérhetnek az írásbeli alkalmassági vizsga alól. A felmentési kérelmeket az FTT Felvételi Bizottsága egyénenként bírálja el.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Csatolandó dokumentumok: 

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • mesterdiploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (nem nyelvszakosok esetében),
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

 

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:
languages.elte.hu
ftt@btk.elte.hu