Európai Uniós konferenciatolmács

Európai Uniós konferenciatolmács
A szakirányú továbbképzés célja olyan konferenciatolmácsok képzése, akik magas szinten képesek ellátni a szóbeli nyelvi közvetítés feladatát. A hallgatók megismerik az EU intézményrendszerét, annak ügymenetét, nyelvhasználatát, többnyelvű terminológiáját, képesek lesznek a megfelelő magyar terminológia kialakítására és állandó fejlesztésére, valamint a szinkron és konszekutív tolmácsolási feladatok ellátására az európai uniós tagállamok együttműködésének színterein: konferenciákon, tanácskozásokon, konzultációkon, két- és többoldalú megbeszéléseken.
 • Munkarend: nappali
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 330 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: hetente 17-19 óra
 • Az indítás gyakorisága: évente

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó európai uniós konferenciatolmács szakirányú továbbképzést indít ABC nyelvi kombinációban: magyar, angol, német, francia (A) - angol, francia, német, olasz, spanyol, magyar (B) - angol, francia, német, olasz, spanyol, magyar (C). Megfelelő számú jelentkező esetén más B és C nyelvből is indul továbbképzés.

A képzés a European Masters in Conference Interpreting programban résztvevő 15 európai egyetem közösen kialakított programja és képesítési követelményei szerint történik az Európai Bizottság és az Európai Parlament támogatásával.

Megszerezhető szakképzettség neve: Európai uniós szakirányú konferenciatolmács idegen nyelvből (első idegen nyelv megnevezése), idegen nyelvből (második idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből

Részvétel feltétele:

 • Bármely területen szerzett alapfokozatú diploma.
 • Nem nyelvszakos jelentkezők esetén felsőfokú nyelvtudást igazoló bizonyítvány B nyelvből, legalább középfokú C nyelvből.
 • Sikeres alkalmassági vizsga.

Előnyt jelent:
Bármely hazai vagy külföldi tolmácsképző intézményben szerzett előképzettség, például fordító és tolmács mesterfokozat vagy országos szakfordítói vizsgán szerzett bizonyítvány.

Záróvizsga: 
A második félév végén a hallgatók nemzetközi bizottság előtt záróvizsgát tesznek, és sikeres vizsga esetén nyelvi kombinációjuknak megfelelő konferenciatolmács képesítést szereznek. A sikeres vizsgázók ezenkívül a European Masters in Conference Interpreting program diplomáját is megkapják.

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a tolmácsolás elméletébe
 • Gazdasági alapismeretek
 • Európai tanulmányok
 • Szakmai fórum
 • Jogi alapismeretek

Gyakorlati tantárgyak:

 • Konszekutív tolmácsolás BA I-II.
 • Konszekutív tolmácsolás AB I-II.
 • Konszekutív tolmácsolás CA I-II.
 • Szinkrontolmácsolás BA I-II.
 • Szinkrontolmácsolás AB I-II.
 • Szinkrontolmácsolás CA I-II.
 • Minikonferencia I-II.
 •  Irányított tolmácsolási gyakorlat I-II.

AZ ALKALMASSÁGI (FELVÉTELI) VIZSGA

I. Írásbeli alkalmassági vizsga:

 1. fordítás B nyelvről A nyelvre
 2. fordítás A nyelvről B nyelvre
 3. fordítás C nyelvről A nyelvre.

Az írásbeli vizsgán lehet szótárt használni.

II. Szóbeli alkalmassági vizsga:
A szóbeli alkalmassági vizsgán a jelölt általános (politikai, gazdasági, kulturális stb.) tájékozottságáról tesz tanúbizonyságot a felvételi bizottság tagjaival folytatott magyar, valamint B és C nyelvű beszélgetés során. Rövid beszédek konszekutív tolmácsolását végzi, jegyzeteléssel A és B nyelvre, valamint C nyelvről A nyelvre. A szóbeli vizsgára az írásbeli eredmények alapján hívjuk be a jelölteket.

Felmentés:
Az ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszékén szerzett tolmács előképzettséggel rendelkező jelöltek az FTT Titkárságának címzett levélben felmentést kérhetnek az írásbeli alkalmassági vizsga alól. A felmentési kérelmeket az FTT Felvételi Bizottsága egyénenként bírálja el.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Csatolandó dokumentumok: 

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • felsőfokú diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítványok másolata (nem nyelvszakosok esetében),
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:
languages.elte.hu
ftt@btk.elte.hu