Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus

Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus
A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók és terminológusok képzése, akik magas szinten képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát idegen nyelvről magyarra és magyarról idegen nyelvre. 

A végzett hallgatók oyan szöveget tudnak alkotni mindkét nyelven, amely egyrészt tartalmában hűséges, másrészt megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is. Biztonsággal eligazodnak az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven. A terminológiai elveket és módszereket tudják a gyakorlatban alkalmazni. Ismerik és használják a szakfordító és a terminológus számára fontos szoftvereket.

 • Munkarend: távoktatás
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 330 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: heti 14-16 óra egyéni időbeosztás szerint
 • Az indítás gyakorisága: évente

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó gazdasági és jogi szakfordító és terminológus szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvkombinációban: magyar (A) - angol, francia, német (B) nyelvből. Megfelelő számú jelentkező esetén más B nyelvből is indul továbbképzés.

Megszerezhető szakképzettség neve: Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A nyelv és B nyelv megnevezése)

Részvétel feltétele:

 • Bármely területen szerzett mesterfokozat.
 • Nem nyelvszakos jelentkezők esetében C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga.
 • Sikeres alkalmassági vizsga.

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a fordítás elméletébe
 • Bevezetés a terminológia elméletébe
 • Magyar nyelvhelyesség
 • Gazdasági alapismeretek
 • Európa tanulmányok
 • Szakmai fórum
 • Bevezetés a fordítás gyakorlatába
 • Jogi alapismeretek
 • Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

 • Gazdasági szakfordítás BA
 • Gazdasági szakfordítás AB
 • Nyelvtechnológia fordítóknak
 • Nyelvtechnológia terminológusoknak
 • Gazdasági szakszövegeken végzett terminológiai munka
 • Jogi szakfordítás BA
 • Jogi szakfordítás AB
 • Jogi szakszövegeken végzett terminológiai munka
 • Fordítói és terminológiai projektmunka

AZ ALKALMASSÁGI (FELVÉTELI) VIZSGA

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei (online):

 • fordítás A nyelvről B nyelvre
 • fordítás B nyelvről A nyelvre
 • motivációs levél B nyelven

A vizsgán használható szótár.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Csatolandó dokumentumok: 

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • diplomamásolat (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:
languages.elte.hu
ftt@btk.elte.hu