Gazdasági és jogi szakfordító

Gazdasági és jogi szakfordító
A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók képzése, akik szakszerűen képesek ellátni az írásbeli és nyelvi közvetítés feladatát A nyelvről B nyelvre és B nyelvről A nyelvre. A végzett hallgatók az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven, képesek lesznek fordítói projektmunkát végezni és vezetni, valamint megismerik a fordítástámogató eszközöket is.
 • Munkarend: távoktatás
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 295 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: hetente 10-12 óra egyéni időbeosztás szerint
 • Az indítás gyakorisága: évente

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó Gazdasági és jogi szakfordító szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvi kombinációban: magyar (A) - angol, francia, német (B) nyelvből. Megfelelő számú jelentkező esetén más B nyelvből is indul továbbképzés (például kínai, orosz, spanyol, olasz).

Megszerezhető szakképzettség neve: Gazdasági és jogi szakfordító idegen nyelvből (idegen nyelv megnevezése) és magyar nyelvből.

Részvétel feltétele:

 1. legalább alapképzésben, idegen nyelvi szakon szerzett oklevél; vagy
  • legalább alapképzésben, gazdaságtudományok, társadalomtudomány, jogi képzési területen, vagy a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület közigazgatási vagy rendészeti képzési ágába tartozó alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség és C szintű komplex (korábban felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás; vagy
  • Bármely mesterképzésben szerzett oklevél és C szintű komplex (korábban felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás.
  • Amennyiben a jelentkező anyanyelve (A nyelv) nem a magyar, C szintű komplex (korábban felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás magyar nyelvből.
 2. Sikeres alkalmassági vizsga

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a fordítás elméletébe
 • Magyar nyelvhelyesség
 • Gazdasági alapismeretek
 • Európa tanulmányok
 • Bevezetés a terminológia elméletébe
 • Szakmai fórum
 • Bevezetés a fordítás gyakorlatába
 • Jogi alapismeretek
 • Nemzetközi szervezetek

Gyakorlati tantárgyak:

 • Gazdasági szakfordítás BA 
 • Gazdasági szakfordítás AB
 • Fordítói projektmunka és nyelvtechnológia I-II.
 • Jogi szakfordítás BA
 • Jogi szakfordítás AB

AZ ALKALMASSÁGI (FELVÉTELI) VIZSGA

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei (online):

 • fordítás A nyelvről B nyelvre
 • fordítás B nyelvről A nyelvre
 • motivációs levél B nyelven

A vizsgán használható szótár.

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Csatolandó dokumentumok: 

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:
languages.elte.hu
ftt@btk.elte.hu