Szakfordító és nyelvi mérnök

Szakfordító és nyelvi mérnök
A szakirányú továbbképzés célja olyan szakfordítók és nyelvi mérnökök képzése, akik képesek szakszerűen ellátni az írásbeli és nyelvi közvetítés feladatát A nyelvről B nyelvre és B nyelvről A nyelvre.

A végzett hallgatók az írott forrásnyelvi szöveget tartalmilag pontosan és nyelvileg helyesen vissza tudják adni a célnyelven. Képesek többnyelvű lokalizációs (szoftver, web) projektekben nyelvi mérnöki feladatokat ellátni, a forrásfájlokat fordításra előkészíteni, elvégezni a szükséges fájlkonverziókat, valamint a fordítás utáni utómunkákat, teszteléseket, fordítói kiadványszerkesztést. A képzés magyar és angol nyelvekből indul.

 • Munkarend: nappali
 • Finanszírozási forma: önköltséges
 • A képzés díja: 330 000 Ft / félév
 • Képzési idő: 2 félév
 • Képzés gyakorisága: hetente 15-16 óra
 • Az indítás gyakorisága: évente

A KÉPZÉS RÉSZLETEI

Az ELTE Fordító- és Tolmácsképző Tanszéke akkreditált, szakirányú továbbképzésben szerzett diplomát nyújtó  szakfordító és nyelvi mérnök szakirányú továbbképzést indít A–B nyelvi kombinációban: magyar (A) - angol (B) nyelvből.

Megszerezhető szakképzettség neve: Szakfordító és nyelvi mérnök

Részvétel feltétele: 

 • legalább alapképzésben, idegen nyelvi szakon szerzett oklevél;
 • vagy legalább alapképzésben, nem idegen nyelvi szakon szerzett oklevél és C1 szintű komplex (korábban: felsőfokú, C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudás

Képzési és kimeneti követelmények
A szak részletes ismertetése a felvi.hu-n

Tantárgyak

Elméleti tantárgyak:

 • Bevezetés a fordítás elméletébe
 • Bevezetés a nyelvtechnológiába
 • Bevezetés a terminológia elméletébe
 • Európai tanulmányok
 • Magyar nyelvhelyesség
 • Gazdasági alapismeretek
 • Bevezetés a lektorálás elméletébe
 • Nemzetközi szervezetek
 • Jogi alapismeretek

Gyakorlati tantrágyak:

 • Szakfordítás BA I.
 • Szakfordítás AB I.
 • Nyelvtechnológia I.
 • Fordítói számítógéphasználat
 • A terminológiakezelés technológiája
 • Gépi fordítás, elő- és utószerkesztés
 • Szakfordítás BA II.
 • Szakfordítás AB II.
 • Nyelvtechnológia II.
 • Fordítói és terminológiai projektmunka
 • DTP-Kiadványszerkesztés

AZ ALKALMASSÁGI (FELVÉTELI) VIZSGA – online

I. Az írásbeli alkalmassági vizsga részei:

 • fordítás A nyelvről B nyelvre
 • fordítás B nyelvről A nyelvre

A vizsgán használható szótár.

II. Motivációs beszélgetés

Jelentkezés

Jelentkezési határidő: 2024. május 24.

Csatolandó dokumentumok: 

 • kitöltött jelentkezési lap,
 • diploma másolata (külföldi diploma esetében hiteles fordítás is csatolandó),
 • C1 szintű nyelvvizsga-bizonyítvány másolata (nem nyelvszakosok esetén),
 • magyar nyelvű fényképes önéletrajz.

A jelentkezési űrlap itt érhető el.


További információ:
languages.elte.hu
ftt@btk.elte.hu