2017.12.15. péntek   
.: Home :.    »    Menü  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Elhunyt Mezei Márta


A Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett magyar–latin szakos tanári diplomát. Végzése után, 1953-tól az ELTE Felvilágosodás és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanársegéde lett, ahonnan 1993-ban, négy munkás évtized után, egyetemi tanárként vonult nyugállományba. Kutatásait ezután is töretlenül folytatta, rendszeres jelenlétét a szakmai fórumokon közmegbecsüléstől övezve fenntartotta haláláig.

1971-ben védte meg kandidátusi értekezését, 1992-ben lett az MTA doktora. Tudományos tevékenységéért több elismerést nyert: Oltványi Ambrus-díj 1997, Martinkó András-díj 2001, Toldy Ferenc-díj 2003, Faludi Ferenc-díj 2007.

Oktatóként a napjaink tudományában aktív kutató- és tanárnemzedékek egyik meghatározóan emlékezetes és tisztelt nevelője, mentora volt. Kutatóként a felvilágosodás- és reformkori magyar irodalomtörténet, filológia, textológia, műfajtörténet, líratörténet és verstan szinte minden területén otthonosan mozgott, számos szakmai bizottság munkájában vett részt, konferenciák és vitaülések állandó megbecsült előadójaként számított rá a szakma; kiterjedt, szigorú, de segítőkész opponensi, bírálói, lektori tevékenysége jelentős hatást gyakorolt a szakterület tudományos életére. Hasonló okból volt emlékezetes áldozatosan végzett, aprólékos és gondoskodó munkája az Irodalomtörténet című szakfolyóiratban, melynek 1978-től 1985-ig volt szerkesztője.

Tanszéki oktató feladataihoz kapcsolódóan részt vett több alapvető szöveggyűjtemény, tanulmánykötet szerkesztésében: Mesterség és alkotás (Wéber Antallal, Szépirodalmi, 1972); Miért szép? A magyar líra Csokonaitól Petőfiig (Kulin Ferenccel, Gondolat, 1975); Szöveggyűjtemény a felvilágosodás korának irodalmából, I–II. (Szuromi Lajossal, egyetemi segédkönyv, 1982). Önálló kutatásaihoz kapcsolódóan több hiánypótló antológiát állított össze, fontos szövegkiadások fűződnek a nevéhez: Berzsenyi Dániel: A közelítő tél. Válogatott költemények (Magyar Helikon, 1961); Eötvös József: Kultúra és nevelés (Magyar Helikon, 1976); Magyar költők, 18. század (Szépirodalmi, 1983. Magyar remekírók); Virág Benedek: Magyar századok (Magvető, 1983. Magyar Hírmondó); Berzsenyi Dániel és Kölcsey Ferenc összes költeményei (Unikornis, 1994. MKK 22.); Gvadányi József és Fazekas Mihály válogatott művei (Unikornis, 1995. MKK 32.); Amade László és Faludi Ferenc versei (Unikornis, 1996. MKK 42.); Költők a hírnév árnyékából (Unikornis, 1998. MKK 71.)

Több tucat fajsúlyos tanulmánya, nem kevesebb alapos recenziója a korszak költészetének, alkotói pályák kiemelt vagy épp elrejlő pontjainak, irodalmi kapcsolatainak elemző megvilágítását végezte el; meghatározó befolyást gyakorolva mindenekelőtt a Berzsenyi-kutatásokra, a 18. századi kismesterekről és mesterkedő szerzőkről alakuló képre, pályája második felében pedig a Kazinczy-filológiára és textológiára.

Önálló munkái a korszak kutatásának máig alapvető szakirodalmához tartoznak:

Történetszemlélet a magyar felvilágosodás irodalmában (Bp., 1958. Irodalomtörténeti Füzetek 19.); Felvilágosodás kori líránk Csokonai előtt (Akadémiai, 1974. Irodalomtörténeti Könyvtár 30.); Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben (Argumentum, 1994. Irodalomtörténeti Füzetek 136.); A kiadó mandátuma (Debrecen, Kossuth Egyet. K. 1998. Csokonai Könyvtár 15.)

Lénye – és most már emléke – mérce, parancs és oltalom mindannyiunk számára.

Tanszéki honlap


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2014.04.08.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2017 december
H K Sz Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
 ESEMÉNYEK   
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál - felhívás
A fesztivál kiemelt célja, hogy a filmkészítés egyik legfontosabb társalkotójára, az operatőrre, munkája jelentőségére irányítsa a figyelmet, és lehetőséget teremtsen fiatal művészek bemutatkozására. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 6   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!