2018.06.18. hétfő   
.: Home :.    »    Menü  
  
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Elhunyt dr. Szabolcs Ottó (1927 -2013)


Szomorú szívvel, kegyelettel, a szakmai és emberi életút előtti főhajtással vettük tudomásul Szabolcs Ottó kollégánk és barátunk halálhírét. Szabolcs Ottó a jelenkori magyar történelemtanítás meghatározó személyisége volt. Törekvéseit, eredményeit tudományos munkája, alkotó élete, diákjai iránti szeretete hitelesíti.

1927-ben született, az egyetemet 22 éves korában kezdte el a budapesti bölcsészkaron. Az egyetem elvégzése után, a Magyar Tudományos Akadémia irodájában történész referens lett. 1954
1957 között az MTA Történettudományi Intézetében aspiráns. 1957-ben a minisztériumba került, így részese lett – a később általa is sokat bírált – 1961-es oktatási törvény elkészítésének.

1962-től már az Országos Pedagógiai Intézetben találjuk, ahol főiskolai tanárként, főosztályvezetőként a történelemoktatás gyakorlati és elméleti irányítására kapott megbízást. Munkásságának kiemelkedő eredménye az 1978-ban megjelent középiskolai történelem tanterv, ami a tanítási módszerek segítségével a történelemtanítás valódi megújítását kívánta elérni. A tantárgy tanításának hitelét, színvonalát, nyitottságát, szabadságát tűzte ki célul. Így írt erről 1978-ban: „a szociológiai sémákba zárt, megmerevített, szinte kanonizált történelemtanításnak pozitív reakciójaként vissza kell nyúlni a sémák ellen felsorakoztatott, a szociológiai kanonizációval szemben a feltétlen hitelességet képviselő forrásokhoz.” Ehhez még hozzátette, hogy a hiteles források mellett a történelemtanításnak szüksége van az alkotó fantáziára, a történelmi szituáció megelevenítésére.

Fordulatot jelentett Szabolcs Ottó életében, hogy 1984-től az ELTE Bölcsészettudományi Karának lett egyetemi docense. Itt lelkiismerete és felkészültsége szerint tanárszakos hallgatók százait készítette fel hivatásukra, és gyakorló tanárok tömege számára szervezett tudományos továbbképzést, ahol a foglalkozásokat – személyes felkérésére – az adott témakör legjobb, legnevesebb oktatói tartották. Tevékeny részt vállalt nemzetközi szervezetek munkájában, a tankönyvegyeztető törekvésekben.

A tanárokkal való közvetlen kapcsolatát szolgálta a Magyar Történelmi Társulatban végzett munkássága is. A Társulat főtitkára (1977
1986), alelnöke (19861992), 1992-től pedig a Tanári Tagozat elnöke volt.
Közben tudományos munkáját is folytatta. Tudományos teljesítményét mi sem bizonyítja jobban, mint jelentős mennyiségű szakkönyve, 950-nél is többet számláló színvonalas cikke és tanulmánya. Szerkesztőként is maradandót alkotott, különösen közel állt szívéhez a Történelemtanítás című szakmai lap (1964
1989) és a Történelemtanári továbbképzés kiskönyvtárának sorozata (mintegy félszáz kötet).

Szabolcs Ottó érzékenyen figyelte és pozitív irányba vitte a történelemtanítás ügyét a nyolcvanas évek végén. A rendszerváltás sodrában hangoztatta: a történelemtanításnak nyitottnak kell lennie, véget kell vetni annak a beidegződésnek, hogy „az állam előír, parancsol, az iskola, a tanár végrehajt.” Ezek a szavai ma is időtállóak.

Szabolcs Ottó szakmai egyedülállósága talán éppen abban rejlett, hogy munkásságában szervesen kapcsolódott egybe múlt és jövő, elmélet és gyakorlat, a tudós történész, az oktatási szakember és a történelemtanár habitusa.

Szabolcs Ottó 86 évet élt. 2013. december 11-én örökre eltávozott közülünk.
Kardos József


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2014.04.05.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Hebraisztika és judaisztika minor tájékoztató
2018. június 19-én, kedden 14 órakor. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Oktatásmódszertani képzések
Az interaktív tábla alkalmazásának módszertani lehetőségei és a Digitális szövegfeldolgozási technikák és alkalmazások témakörében. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!