2021. február 1-től Bartus Dávid a Bölcsészettudományi Kar új dékánja

2020.12.04.
2021. február 1-től Bartus Dávid a Bölcsészettudományi Kar új dékánja
Az ELTE BTK Kari Tanácsa december 3-i ülésén elsöprő többséggel támogatta az elmúlt három évben dékánhelyettesi posztot betöltő habilitált egyetemi docens régész megválasztását.

Dékáni programjában Bartus Dávid kiemelte, hogy az elmúlt három év irányvonalát szeretné folytatni. Programjának megvalósítására erős felhatalmazást kapott a Bölcsészettudományi Kar 57 fős Kari Tanácsától, hiszen a december 3-i ülésen jelenlévő 56 Kari Tanács tag 95%-a támogatta Bartus Dávid dékáni kinevezését. Megválasztásával 2020. február 1-jén minden idők legfiatalabb ELTE-s dékánja kezdheti meg munkáját.

Bartus Dávid 1998 óta része az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara életének. Eleinte hallgatóként, demonstrátorként, majd doktori ösztöndíjasként vesz részt a Régészettudományi Intézet munkájában, majd tanársegédként, adjunktusként és 2018 óta docensként végzi itt oktatói és kutatói tevékenységét. 2018-tól a Magyar Régész Szövetség alelnöke, az Ókori Régészeti Tanszék vezetője, valamint a Bölcsészettudományi Kar tudományos és kutatásszervezési dékánhelyettese.