Emese Révész

Emese Révész

Habil. Associate Professor

Institute of Art History
lecturer

Department of Modern and Contemporary Art
Head of Department


Publications: mtmt.hu
Website: www.revart.eoldal.hu
Doctoral data sheet: doktori.hu
E-mail: revesz.emese@btk.elte.hu
Phone/ext.: 2253
Address: 1088 Budapest, Múzeum körút 6–8
Room: 103