Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.
E-mail: ruszisztika@btk.elte.hukeleteuropa@btk.elte.hu

A tanszék Ruszisztikai Tanulmányok Centrumának honlapja: https://www.russianstudies.hu/


Vezetés

Horn Ildikó Dr. mb. tanszékvezető, egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5808
Szoba: I. em. 127
E-mail: horn.ildiko@btk.elte.hu

Munkatársak

Buru Szilvia ügyvivő szakértő
Telefon/Mellék: 5008
Szoba: II. em. 211.
E-mail: buru.szilvia@btk.elte.hu

Oktatók

Dr. Bagi Dániel egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 5008
Szoba: 228
E-mail: bagi.daniel@btk.elte.hu
Bartha Anikó Eszter habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5126
Szoba: 231
E-mail: Bartha.Aniko@btk.elte.hu
Gyóni Gábor habilitált egyetemi docens
Telefon/Mellék: 5015
Szoba: 243
E-mail: gyoni.gabor@btk.elte.hu
Juhász József egyetemi tanár
Telefon/Mellék: 06-20-9890-760
Szoba: II. em. 236.
E-mail: juhasz.jozsef@btk.elte.hu
Krausz Tamás professor emeritus
Telefon/Mellék: 5080
Szoba: II.em.239
E-mail: krausz.tamas@btk.elte.hu
Lala, Etleva albán lektor
Szoba: 231
E-mail: keleteuropa@btk.elte.hu
Mészáros Andor Ákos egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 5263
Szoba: 256
E-mail: meszaros.andor@btk.elte.hu
Mezei Bálint egyetemi adjunktus
Telefon/Mellék: 411 6500 / 5015
Szoba: 239
E-mail: mezei.balint@btk.elte.hu
Dr. Palotás Emil professor emeritus
Telefon/Mellék: 5132
Szoba: II. em. 227.
E-mail: palotas.emil@btk.elte.hu
Dr. Ring Éva c. egyetemi tanár
Szoba: II. em. 228.
E-mail: ring.eva@btk.elte.hu
Szvák Gyula Dr. professor emeritus
Telefon/Mellék: 5015
Szoba: II. em. 236
E-mail: szvak.gyula@btk.elte.hu

Óraadók

György László mb. előadó
Szoba: 231
E-mail: gyorgy.laszlo@btk.elte.hu
Dr. Jakab Attila mb. előadó
Szoba: II. em. 232.
E-mail: jakab.attila@btk.elte.hu
Dr. Kurdi Krisztina mb. előadó
Szoba: II. em. 232.
E-mail: kurdi.krisztina@btk.elte.hu