Bölcsészettudományi Kar szervezeti egységei

Dékáni Hivatal
Gazdasági Hivatal
Tanulmányi Hivatal
Angol-Amerikai Intézet
ELTE Sejong Intézet
Filozófia Intézet
Germanisztikai Intézet
Könyvtár- és Információtudományi Intézet
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet
Művészetközvetítő és Zenei Intézet
Művészettörténeti Intézet
Néprajzi Intézet
Nyelvi Közvetítés Intézete
Ókortudományi Intézet
Orientalisztikai Intézet
Régészettudományi Intézet
Romanisztikai Intézet
Szláv és Balti Filológiai Intézet
Távol-keleti Intézet
Történeti Intézet
Mongolisztikai Kutatóközpont
Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központ
Indoeurópai Nyelvtudományi Munkacsoport
MTA-ELTE Lendület Innováció Kutatócsoport
MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport
Nyelvelméleti Kutatóközpont
Angol-Amerikai Intézet Könyvtára
Bölcsészettudományi Kari Könyvtár Központi Olvasóterem
Filozófia Intézet Könyvtára
Finnugor Tanszék Könyvtára
Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
Germanisztikai Intézet Könyvtára
Indológiai és Indoeurópai Nyelvtudományi Szakgyűjtemény
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtára
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Toldy Ferenc Könyvtára
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára
Művészettörténeti Intézet Könyvtára
Néprajzi Intézet Könyvtára
Ókortudományi Intézet Harmatta János Könyvtár
Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
Régészettudományi Intézet Könyvtára
Román Filológiai Tanszék Könyvtára
Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék Könyvtára
Szláv és Balti Filológiai Intézet Könyvtára
Távol-keleti Intézet Könyvtára
Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára