9. Szótárnap

9. Szótárnap
10/16

2013. október 16.

ELTE BTK

10/16

2013. október 16. -

ELTE BTK


Az MTA I. Osztálya Nyelvtudományi Bizottsága mellett működő Szótári Munkabizottság 2013. október 16-án rendezi meg a 9. Szótárnapot, melynek színhelye ezúttal az ELTE BTK lesz.

 A rendezvény központjában a Szótár, lexikon, enciklopédia: kérdések és problémák című konferencia áll, amelyre előadóként jelentkezni a megjelölt témához szorosan kapcsolódó (15 percnél nem hosszabb) előadás címével és (10-15 soros) absztraktjával lehet 2013. március 15-ig a következő címeken: fabian.zsuzsanna@btk.elte.hu és ittzes.nora@nytud.hu. A beérkezett absztraktok alapján a Szótári Munkabizottság idei első ülésén véglegesíti majd a szótárnapi konferencia programját.

A kialakult szokásoknak megfelelően a Szótárnapon könyvkiadók kedvezményes árusítással egybekötött bemutatkozására is lehetőség nyílik.


A rendezvény szervezői: az MTA Nyelvtudományi Bizottságának Szótári Munkabizottsága és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara

A rendezvény helyszíne: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/a, Tanácsterem

Program

Délelőtt 10 órától a program zárásáig: a meghívott kiadók árusítással egybekötött könyvbemutatója, elsősorban szótári kiadványokból (helyszín: a Tanácsterem előtti folyosó, ill. a Tanácsterem)

Délután 14 órától: tudományos program (helyszín: Tanácsterem)
1. A Szótárnap megnyitója: Dr. Dezső Tamás, az ELTE BTK dékánja
2. Konferencia: Szótár, lexikon, enciklopédia: kérdések és problémák címmel
  • Magay Tamás: Szótár és szótártipológia Pusztai Ferenc: Fordulat és folytonosság a magyar szótárírásban
  • Fábián Zsuzsanna: Szótár és enciklopédia megkülönböztetése az „enciklopédikus szótár” műfajának tükrében
  • Ittzés Nóra: A nyelvi, illetve az enciklopédikus-lexikális elemek szerepe a szótári értelmezésben
  • Kiss Gábor: Az ÉrtSz.-ban és a lexikonokban, enciklopédiákban is megtalálható szókapcsolatok definícióinak összevetése
szünet
  • Gaál Péter: Nyelvi és enciklopédikus információk az online szótárakban
  • Pajzs Júlia: Szótár, lexikon és enciklopédia az on-line világban
  • Muráth Judit: A szótárfogalom szakszótárak felőli megközelítése
  • Mártonfi Attila: Kisenciklopédia a szótárban – a tulajdonnevek írói szótári kidolgozása
  • Szöllősy Éva: Illusztrációk modern értelmező szótárainkban: a téma áttekintése
  • Varrók Ilona – Mártonfi Attila: A nagy kulturális és földrajzi távolság lexikográfiai áthidalása a Japán–magyar nagyszótár-ban

Budapest, 2013. szeptember 10.
Fábián Zsuzsanna
MTA I. Osztály, Nyelvtudományi Bizottság,
a Szótári Munkabizottság elnöke