A hettita civilizáció

A hettita civilizáció
04/21

2022. április 21. 18:30

online

04/21

2022. április 21. 18:30 -

online


Stipich Béla asszirológus, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Irodájának vezetője tart online előadást a Magyar―Török Baráti Társaság szervezésében.

Az ókori Mezopotámia peremterületein, a mezopotámiai kulturális koinéhez kapcsolódva több helyen is kialakultak jelentős államalakulatok – a késő-bronzkori Anatóliában a Hettita Birodalom fennállásának 400 éves ideje alatt (Kr.e. ca. 1650 és 1200 között) az ókori Kelet legbefolyásosabb nagyhatalmai közé tartozott. Felbomlása után majdhogynem teljesen eltűnt az emberiség kulturális emlékezetéből; a 19. század végi, 20. század eleji „újrafelfedezéséig” jóformán csak a Biblia egyes elszórt utalásaiban őrződött meg a hettiták vaskori leszármazottainak emlékei. Az előadás fele a hettita civilizáció újrafelfedezésének legfontosabb állomásait mutatja be, illetve rövid áttekintést ad a Hettita Birodalom történetéről (kitekintve a birodalom felbomlása utáni helyzetre is).

Az előadás második része a hettita civilizációt nem elszigetelten, hanem az ókori Kelet történeti és kulturális közösségének részeként  vizsgálja – kitérve azokra a sajátosságokra is, amelyek a hettita civilizációra különösen jellemzőek voltak. Ezek között kiemelt helyet kapnak a Hettita Birodalom államszervezetével kapcsolatos kérdéskörök, ugyanis segítségükkel a hettita civilizáció számos egyediségét és különlegességét ki lehet domborítani – a geográfiai-topográfiai adottságoktól és térhasználattól kezdve a szöveghagyományon keresztül egészen a (politikai) krízismenedzsment sajátos megnyilvánulásai formáival bezárólag. 

Stipich Béla az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelem szakos bölcsész és tanár, német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, továbbá asszirológia szakos bölcsész oklevelet szerzett. PhD fokozatát a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Ókortörténet Doktori Programban szerezte 2019-ben. Tanulmányai során az EU Erasmus ösztöndíjával, illetve a Bajor Szabad Állam ösztöndíjával a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität Assziriológiai és Hettitológiai Intézetének vendéghallgatója, vendégkutatója volt. Érdeklődési és kutatási területe az ókori Kelet (különösen a késő-bronzkori Anatólia és Felső-Mezopotámia) népeinek története és kultúrája.

Az előadást az ingyenes Google Meet videókonferencia alkalmazás használatával bonyolítják le. A részvételhez regisztrálni szükséges: Gmail-cím megadásával legkésőbb az előadás előtti napig meghívót kell kérni az MTBT e-mail címén (magyar.torok.barati.tarsasag@gmail.com).