A képregénykultúrától és a kelet-európai regénytől a vámpírokig

2022.08.01.
A képregénykultúrától és a kelet-európai regénytől a vámpírokig
A 2022-2023-as tanév őszi félévére ismét számos szabadon választható kurzussal készül a Román Filológiai Tanszék.

A képregénykultúrák sajátosságai

 • BMVD-135:05 
 • Oktató: Császár Tímea Irma (PhD-hallgató)
 • Kedd, 10:00-11:30
 • Múzeum krt. 4, D. ép. II. em., 216.

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a képregény alakulástörténetébe, a különböző - leginkább európai - képregénykultúrák sajátosságaiba, valamint, hogy megismertesse a hallgatókat a képregénnyel mint médiummal. A képregény formanyelvének, elbeszéléstechnikáinak elméleti megközelítései mellett a kurzuson részt vevő hallgatók több szempont és különböző tematikák szerint sajátíthatják el a képregények értelmezési lehetőségeit. A kurzusok felvetőtő tematikák közül többek között szerepel a képregény és adaptáció kérdésköre, a test reprezentációinak képregényes lehetőségei, valamint a nők és a nőiség helyzete a képregényekben. A tematikákon végigvezetett képregénykultúrák sajátosságainak ismertetése mellett a kurzus kitér a kortárs képregényes perspektívákra is.

Drakulától Báthory Erzsébetig (Magyar és román boszorkányok, vámpírok)

 • BMVD-135:13, 5 kredit
 • Múzeum krt. 4. D. ép. földszint 1.
 • Péntek, 10:00-11:30 (az időpont az igényeknek megfelelően változhat)
 • Oktató: Dr. Nagy Levente

Tematika:

 1. Antonio Bonfini, Janus Pannonius és Heltai Gáspár Drakuláról (recepció- és fordítástörténet)
 2. Drakuláról kiadott korabeli röplapok és Michael Beheim históriája
 3. A Drakuláról készült századi oltárképek és metszetek (15-17. század)
 4. Drakula azt bünteti, akit szeret: az orosz Drakula-történetek
 5. Drakula, a szentek és a cigányok
 6. Drakula-amnézia és Drakula-reneszánsz (Bram Stoker regénye: a vámpír, az idegen és a migránsok)
 7. Drakula-amnézia és Drakula-reneszánsz (Bram Stoker regénye: a vámpír és a szexualitás)
 8. Drakula-feldolgozások filmen: Werner Herzog: Nosferatu
 9. Drakula-feldologzások filmen: Farncis Ford Coppola: Dracula
 10. Egy magyar vámpír (Báthory Erzsébet) és Drakula egymásra találása (Andrei Codrescu regénye)
 11. A magyar női Drakula: Báthory Erzsébet – bűnös (vádbeszéd)
 12. A magyar női Drakula: Báthory Erzsébet – ártatlan (védőbeszéd)
 13. A legenda születése: egy jezsuita írása Báthory Erzsébetről
 14. Báthory Erzsébet és a film: Jurij Jakubisko, Bathory – A legenda másik arca
 15. A bűnbakképzés mechanizmusai és a kegyetlenség formái a középkortól a felvilágosodásig (René Girard és mások)

Társadalmi-nemzeti kérdések a kelet-európai regényben

 • BMVD-135:16 (kollokvium: írásbeli)
 • max. 15 fő
 • Oktató: Ábrahám Barna

A kurzus a történet- és az irodalomtudomány látásmódját ütköztetve az egyén szemével láttatja Európa keleti felének 19-20. századi társadalmi és nemzeti problémáit (földkérdés, proletarizálódás, az elitek elidegenedése, falu és város ellentéte, etnikai többség és kisebbség viszonya, spontán és erőszakos asszimiláció, etnikai konfliktusok) közép- és délkelet-európai szerzők klasszikus vagy elfeledett művei alapján.

Birodalmi eszmék Közép- és Délkelet-Európában a 19. században

 • BMVD-135:17 (kollokvium: írásbeli)
 • max. 15 fő
 • Oktató: Ábrahám Barna

A kurzus a 19-20. században Európa keleti felén mindenhol jelentkező túlhajtott nemzeti büszkeség formáit tekinti át (a hajdani nagyság mítosza, annak ellentéteként az aktuális gyenge uralmi pozíció vagy éppen elnyomott helyzet, történeti és irodalmi hamisítványok, messianizmus, a szomszédokkal szembeni előítéletek), vizsgálva azok működését az egyes nemzetek történeti tudatában, kultúrájában, ideológiájában és adott esetben politikai gyakorlatában, mind a kurzus folyamán, mind összegzésként rávilágítva e jelenségek hasonló természetére, az idegen példák erejére és a kölcsönzések gyakorlatára.