A kéziratok vándorlása – Migration der Handschriften

2018.11.06.
A kéziratok vándorlása – Migration der Handschriften
2018. október 21-25. között, vasárnaptól csütörtökig tartottuk meg a „Migration der Handschriften” című tanulmányi workshopot a Bécsi Egyetem és az ELTE BTK magyar szakos BA-, MA-, és tanárszakos hallgatóinak részvételével, az Osztrák-Magyar Akció Alapítvány és Bécsi Egyetem anyagi támogatásával. A workshopon az ELTE-t 8 magyar, illetve Közép-Európa-szakos hallgató, a Bécsi Egyetemet pedig 5 magyar, ill. germanisztika szakos hallgató képviselte.

A magyar hallgatók vasárnap délután érkeztek Bécsbe, ahol megtekintették a hatalmas, nemrégiben megnyílt Brueghel-kiállítást a Kunsthistorisches Museumban egy hosszú, ám élvezetes városbeli sétát követően.

A workshop első napján, 2018. október 22-én, hétfőn a Bécsi Egyetemen négy előadás hangzott el, amelyek bevezetést nyújtottak a kéziratokkal való foglalkozás alapjaihoz, a katalogizáció kérdéseihez, ill. a szűkebb témához, a kéziratok vándorlásához és a középkori, ill. koraújkori tudástranszferhez:

 • Dr. Farkas Gábor Kiss: Wissenstransfer und Klosternetzwerke im Spätmittelalter. Einführung zum Workshop 'Migration der Handschriften' (bevezető gondolatok)
 • Dr. Christine Glaßner: Mittelalterliche Handschriften in Österreich heute und morgen
 • Dr. Martin Haltrich: Konkurrenz und Kooperation. Die österreichischen Klöster und ihre Narrative im Hochmittelalter
 • Dr. Gábor Sarbak: Die Handschriften der Pauliner in Österreich
 • Dr. Borbála Lovas: Preaching from Manuscripts in the Printing Era

Az újabb kérdések feltételére inspiráló, izgalmas előadásokat követően az Österreichische Nationalbibliothek kézirattárában tartott számunkra egy rövidebb vezetést Friedrich Simader, aki a budapesti Corvina-kiállításra útnak induló Corvina-kódexeket is bemutatta az általános kéziratismertetésen túl.

Keddtől (okt. 23.) öt alsó-ausztriai kolostor könyvtárában tett látogatást a csoport. Ezeknek a könyvtáraknak a látogatása során kisebb hallgatói előadások is elhangzottak magyarul és németül (időhiány miatt csak utazás közben, a buszban), amelyek a szóban forgó szerzetesrendeket, valamint az egyes magyarországi eredetű kódexek vándorlását mutatták be.

 • Szécsi Katalin: A pálos rend és az unterrannai kolostor
 • Molnár Katalin: A pálos kódexek Göttweigben
 • Bene Ildikó: A ciszterciek (Lilienfeld)
 • Kőszeghy Ferenc: A bencés rend (Göttweig, Melk)
 • Kovács Annamária: Az ágostonos kanonokrendiek és kolostoraik Közép-Európában (két nyelven)
 • Molnár Cintia: Albert király és Beatrix királyné imakönyvei Melkben
 • Farkas Flóra: Monasztikus jelnyelvek
 • Molnár Csongor: Liebhard Eghenvelder pozsonyi városi jegyző, és kódexe Klosterneuburgban

2018. okt. 23-án, kedden délelőtt Bernhard Rameder, a göttweigi bencés kolostor könyvtárosa tartott bemutatót a kolostor kódexeiről, és a csoport megtekintette a kolostori kiállítást, ill. a kolostor könyvtárában őrzött két XV. századi magyar nyelvemléket. Ezekről rövid bemutatót tartott Kiss Farkas Gábor. A délután során még Melk kolostorát és könyvtárát tekintettük meg, vezetés nélkül egy állandó kiállítás keretében.

2018. október 24-én, szerdán délelőtt Lilienfeld ciszterci kolostorában tettünk látogatást, ahol a túravezetésen kívül a könyvtáros, Katharina Gölß tartott bemutatót az állományról, és a digitalizálás folyamatáról. Délután a sankt pölteni egyházmegye kézirataival ismerkedhettünk meg, melyek nagyrészt az egykori sankt pölteni ágostonos kanonokrendi kolostorból származnak. Itt kétórás, rendkívül alapos és érdekfeszítő bemutatót tartottak Karl Kollerman és Eugen Novak, a levéltár és a könyvtár őrei.

2018. okt. 25-én, csütörtökön délelőtt a hétfői előadásokon megismert Martin Haltrich tartott kézirattani foglalkozást a csoport számára Klosterneuburgban, ahol du. 1 órakor ért véget a szakmai program.

Általánosságban elmondható, hogy mind a hallgatók, mind az oktatók rendkívüli módon élvezték ezt a kézirattári gyakorlattal egybekötött oktatási formát, és egybehangzó állításuk szerint nagymértékben segítette a részvétel szakmai ismereteik fejlődését. Megismerték a modern katalogizálási projekteket, alapismereteket szereztek a kéziratos kutatás módszertanáról, és későközépkori tudástranszfer szociokulturális hátteréről. Álljon itt zárásképpen három hallgatói vélemény:

"Nagyon örülök, hogy alkalmam volt részt venni, mert az előadásokban elhangzottakból szerzett tudás mellett számos élménnyel is gazdagodtam; betekintést nyerni a kolostorkönyvtárak, kézirattárak világába azon túl, hogy rengeteg különféle kódexeket láthattunk, borzongással és egyszersmind inspirációval is eltölti a filológusi hajlamú hallgatót: sok még a teendő.” (Farkas Flóra)

„Érdekes volt a kolostoroknak azokat a részeit is megnézni, ahova különben turistaként nem jutottam volna be. Az előadások, vezetések is sok érdekes információval szolgáltak, ezenkívül a német nyelv gyakorlására is jók voltak. Annak pedig különösen örültem, hogy a társaság is jó volt, és sok kedves embert ismerhettem meg." (Kovács Annamária)

„A projekthét lehetőséget adott interperszonális és intertextuális találkozásokra, mi több – de ezt már nem tudom a latin kifejezésekbe szorítani – szövegek által és kapcsán nyílt tér a találkozásokra – mind formális, mind informális ösztönzést adva. Aki a természet vagy emberkéz alkotta szépet szereti, akit lenyűgöznek ír szerzetesek által összefont kelta indák és a nyugati kereszténység lelkiségi irodalma, akinek szívét melegség tölti el, ha egy pár pici sornyi magyar imát betűz egy osztrák kolostori kódexből, akit félelme legyőzése vagy az idegennyelv-gyakorlás vonz, az egyaránt megtalálta, amit kívánt és töltekezhetett. A határok átlépése korokon, tereken, felekezeteken vagy egyházi irányzatokon, eszmerendszereken átívelő híddá vált.” (Szécsi Katalin)

A hallgatók egyöntetű visszajelzése alapján folytatásra méltónak tartjuk a projektet, és alkalmasnak arra, hogy a gyakorlati oktatást összekapcsolja a kutatással. A következő években módszeres, és a koraújkori kéziratokra kiterjedő forrásfeltárással alapját képezheti ez a képzési program egy kiterjedt forrásfeltárásnak, amely egyúttal a koraújkori tudásztranszfer új aspektusait fedheti fel.

 

Bene Ildikó - Kiss Farkas Gábor

Fotó - Kiss Farkas Gábor

Fotó - Kiss Farkas Gábor

0

/

0

0

/

0