A mongolok Kelet-Európában: az első összecsapástól a függő viszony kialakulásáig

A mongolok Kelet-Európában: az első összecsapástól a függő viszony kialakulásáig
04/03

2023. április 03. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)

04/03

2023. április 03. 17:30 - 19:00

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt 39.)


Font Márta előadásával folytatódik az ELTE BTK „A tatárjárásról sok szemmel: régi kérdések, új válaszok” című ismeretterjesztő sorozata.

A legújabb interdiszciplináris vizsgálatok alapvetően megváltoztatták a tatárjárás értelmezését. A legfontosabb történeti kérdések új megvilágításba kerültek több tudományterület eredményei alapján, de mindeddig nem született olyan összefoglaló munka, amely mindezeket figyelembe vette volna. "A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései" című kutatási program legfontosabb célkitűzése az, hogy a tatárjárás eseményeinek és következményeinek alapvetően új történeti értelmezését nyújtsa széles nemzetközi kitekintésben. A projektet az NKFIH K 128880. számú pályázata támogatja.

Font Márta középkortörténész, Kelet-Európa történelmének kutatója, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritája. Kutatásai az Árpád-kor és a közép- és kelet-európai régió köré szerveződnek, főbb területei a diplomáciatörténet, a dinasztikus kapcsolatok, a kormányzat- és társadalomtörténet, valamint a krónikakutatás.

Facebook