A romantika rapszodosz-képe

A romantika rapszodosz-képe
04/02

2020. április 02. 16:00 - 17:30

A épület, Gombocz Zoltán terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

04/02

2020. április 02. 16:00 - 17:30

A épület, Gombocz Zoltán terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)


Az esemény ELMARAD!
Dolinszky Miklós tart előadást az ELTE Ókortudományi Intézet nyilvános sorozata keretében.

Az ókori rapszodosz alakjára az elveszett vagy sosem volt nemzeti eposz iránti vágyakozás és vele egy nemzeti múlt megkonstruálásának szándéka terelte a 18. század figyelmét. Az énekmondó alakjának fölértékelődésében emellett egy modernizálódó és írásalapúvá váló kultúrának a szóbeli hagyományozás iránti nosztalgiája is tetten érhető. Ugyanez vezetett az improvvisatorék iránti csodálathoz és alakjuk átromantizálásához is a 19. század első felében.

Maga az improvizáció megjelölés is innen: a rögtönzött költészet világából származott át a koraromantika zenéjére. A hangszeres virtuóz születőben lévő zenésztípusát egyfajta modern rapszodosznak tekintették, és a rapszódia zenei műfajként is megszületett. Az epika ugyanakkor a Lied és az opera műfajában is helyet kér magának.

Dolinszky Miklós az ELTE Művészetközvetítő és Zenei Intézetének adjunktusa, fő kutatási területei a zenetörténet, zeneesztétika.