A szégyen reprezentációi

A szégyen reprezentációi
03/19

2021. március 19.

ELTE BTK Kari Tanácsterem

03/19

2021. március 19. -

ELTE BTK Kari Tanácsterem


Interdiszciplináris konferenciát szervez az Irodalomtudomány Doktori Iskola.

A konferencia arra vállalkozik, hogy lehetőséget teremtsen a szégyen elméleti megközelíthetőségeinek feltárására, rámutasson megjelenési formáira és helyére az aktuális kulturális-művészeti diskurzusokban, valamint bemutassa társadalmi, irodalmi és mediális reprezentációinak működését, változatait és dilemmáit. Célja, hogy a szégyen-diskurzust aktívabbá tegye a különböző részdiszciplínák között, határozottabban bevonva ebbe a kultúratudomány irányában nyitott irodalomtudományos kutatást.

Jelentkezni 2021. január 15-ig lehet a konferencia.szegyen@gmail.com címen el az előadás munkacímével és rövid összefoglalójával.

Az előadóknak 30 perc áll rendelkezésükre kutatásuk bemutatására, melyeket 15 perces diszkussziók követnek. Indokolt esetben hosszabb előadások megtartása is lehetséges, ennek igényét az absztrakt elküldésével együtt lehet jelezni.

Részletek