A tatárjárás Magyarországon • Műhelykonferencia

A tatárjárás Magyarországon • Műhelykonferencia
04/11 - 04/12

2019. április 11. 10:00 - 2019. április 12. 12:00

Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára • 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., I. emelet 115.

04/11 - 04/12

2019. április 11. 10:00 - 2019. április 12. 12:00

Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára • 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., I. emelet 115.


Műhelykonferencián mutatkozik be A tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései projekt.

A 13. század folyamán Európa is megtapasztalta egy világbirodalom felemelkedését, a Mongol Birodalomét. Az első ‘találkozás’ rendkívül intenzív, sokkoló és brutális volt, s hosszú időre meghatározta Kelet- és Közép-Európa sorsát.

Manapság a Mongol Birodalomról gyakran mint óriási eurázsiai hatalomról esik szó, amely a mai globalizmus előfutáraként megteremtette a “Pax Mongolicát”, s ennek köszönhetően páratlan gazdasági és kultúrállis felvirágzás vette kezdetét a világ legkülönfélébb részein. Ugyanakkor Kelet- és Közép-Európa népeinek tudatában épp ez a hatalom volt az oka nemzeti történelmük egyik legnagyobb kataklizmájának. A mongolok nyugati hadjáratának hét éve alatt királyságok sora omlott össze, egész városok pusztultak el, falvak sokasága égett porrá, egész vidékek váltak lakatlanná, ősi dinasztiák megbecsült uralkodó veszették életüket vagy voltak kénytelenek az életükért futni a korábban ismeretlen ázsiai lovasok elől.

A tervezett kutatás újfajta megközelítésben foglalkozik ezzel a történeti eseménysorral, a keleti és nyugati források sokasága mellett az újabb régészeti feltárások eredményeit is felhasználva, széles és izgalmas panorámát nyújtva az új kutatási eredményekről.

Az áprilisi konferencián többek között szó lesz a tatárjárás európai historiográfiájáról, a nyugati keresztény térítés kezdeteiről a Mongol Birodalomban, a mongol hadseregről és fegyvereiről, a muhi csata képéről a középkori kínai források fényében, az egyháza utótagú helynevekről és a tatárjáráskori kincsleletekről.

Program

Április 11.

10:00 • megnyitó

10:10 – 11:40

Nagy Balázs: A tatárjárás európai historiográfiája
Bárány Attila: A mongolok és a Nyugat: a keresztény-mongol szövetség terve
Bradács Gábor: A Mongol Birodalom képe az európai felvilágosodás történeti irodalmában

11:40 – 13:00 ebédszünet

13:00 – 14:30

Kovács Szilvia: A nyugati keresztény térítés kezdetei a Mongol Birodalomban
Uhrin Dorottya: Carpini és C. de Bridia
Veszprémy László: A tatárjárás emlékezete a krónikákban

14:30 – 15:00 kávészünet

15:00 – 17:00

Bodnár Tamás – Pusztai Tamás: Mohi és környezete a középkori okleveles forrásokban
Csiky Gergely: Mongol hadsereg és fegyverek
Wolf MáriaBarkóczy Péter: Hejőkeresztúr leletanyagának régészeti és archeometriai vizsgálata
Tóth Csaba: Tatárjáráskori kincsleletek

Április 12.

10:00 – 12:00

B. Szabó János: A tatárjárás képe a magyar nemzeti historiográfiában
Romhányi Beatrix: Az -egyháza utótagú helynevek
Laszlovszky József: Csatatér-rekonstrukció
P. Szabó Sándor: A muhi csata és a tatárjárás középkori kínai nyelvű források fényében

Forrás: elte.hu