A város örök

A város örök
05/16

2019. május 16. 14:00 - 16:00

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8, I. em. 115. • Szekfű Gyula Könyvtára

05/16

2019. május 16. 14:00 - 16:00

1088 Budapest, Múzeum körút 6-8, I. em. 115. • Szekfű Gyula Könyvtára


A konferencia Bácskai Vera (1930-2018), az ELTE professor emeritusa, az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének alapító egyetemi tanára,a Hajnal István Kör alapító elnöke és az Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH) nemzetközi választmányának egykori tagja több évtizedes történetírói munkájának állít emléket.

Bácskai Vera a magyarországi társadalom- és várostörténet meghatározó alakja volt, kutatásai hazai és nemzetközi terepen egyaránt kiemelkedőek. Döntő szerepet játszott a város történeti fogalmának újradefiniálásában, a város komplex jelenségként való értelmezésében. A várost – magyarországi kortársainak tekintélyes részét jóval megelőzve – mindig is interdiszciplináris terepnek tekintette, megértve, hogy a város kitüntetett terület, s nemcsak a modern világban, hanem a történeti vizsgálódásban is. Ezért úgy tartotta, hogy a sokoldalú megközelítésnek e területen még erőteljesebben kell érvényesülnie, mint a történetírás egyéb ágaiban. A történetírás mellett a szociológia, földrajztudomány, demográfia, építészettörténet, közgazdaságtan, és a statisztika módszerei és kérdésfelvetései is nélkülözhetetlenek, amikor a városról beszélünk.

A kutatás mellett Bácskai Vera érdeme volt az ELTÉ-n a kronológiai szerkezettől független, de abba mégis illeszkedő Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék megszervezése és vezetése, valamint a tanszékhez kötődő doktori program megalkotása. Ugyan tanári pályája az 1956-os forradalom után hosszú időre megszakadt, később minden erejével arra törekedett, hogy tudását és tapasztalatait tanítványaival is megossza. A társadalomtörténet iránt érdeklődő pályakezdők több generációját indította útjára. A konferencia lehetőséget ad arra, hogy Bácskai Vera társadalom- és várostörténeti munkáit, eredményeit kollégái, pályatársai és tanítványai értékeljék ésértelmezzék, elhelyezzék a történetírásban.

Külföldi és magyarországi kollégái, tanítványai részvételével olyan konferenciát szervezünk, melynek résztvevői az általa felvetett táradalom- és várostörténeti problémákat tovább gondolják, aktualizálják, vagy az ő szellemiségének jegyében újakat vetnek fel.

Program