Angol tallózás: az első angol grammatika magyar nyelven

Angol tallózás:  az első angol grammatika magyar nyelven
06/03

2024. június 03. 14:00 - 16:00

ELTE BTK Gombocz Zoltán terem (1088, Budapest, Múzeum körút 4/A, 047.)

06/03

2024. június 03. 14:00 - 16:00

ELTE BTK Gombocz Zoltán terem (1088, Budapest, Múzeum körút 4/A, 047.)


Közös könyvbemutatót és kerekasztal-beszélgetést szervez az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék és Angol Nyelvészet Tanszék.

Az ELTE és az MTA Könyvtár és Információs központ közös kiadásában és az NKA támogatásával idén megjelent Anglicum Spicilegium – Angol tallózás (1664) című mű az első, magyarok számára írt angol grammatika, ami mindössze egyetlen, itt-ott rongálódott példányban maradt ránk. Komáromi Csipkés György latinul írt nyelvtanító munkája a korai magyar–angol kapcsolatok és a magyar puritanizmus páratlanul érdekes dokumentuma, amit most C. Vladár Zsuzsa fordításában, Starčević Attila, Balogh Roland és C. Vladár Zsuzsa tanulmányaival adunk ki. A debreceni református kollégium angolul tanuló diákjainak készült rövid kis mű eddig ismeretlen adatokkal szolgál a korai újangol nyelvtörténethez –egy éles hallású, latinon edződött magyar személyes fültanúsága a korabeli londoni kiejtésről. A munka előszava a 17. századi debreceni református értelmiség irodalmi, teológiai és pedagógiai kánonját mutatja meg.

A mostani bilingvis kiadás a művet facsimilében és magyar fordításban közli. Vladár Zsuzsa és Balogh Roland bevezető filológiai tanulmánya feldolgozza a mű keletkezéstörténetét és elemzi a munkát, Starčević Attila tanulmánya pedig megmutatja, hogy amit Komáromi, a magyar fültanú hallani vélt a korai újangol beszédében Shakespeare és I. Erzsébet halála után bő fél évszázaddal, mennyiben igazolja vagy kérdőjelezi meg az eddigi hangtörténeti szakirodalom állításait. Kiderül, mennyire hangozhat modernnek Shakespeare kiejtése egy mai délkeleti angol beszélőnek.

A könyvet Nádasdy Ádám mutatja be, a bemutatót kerekasztal-beszélgetés követi.