Anyanyelvünk évszázadai 7.

Anyanyelvünk évszázadai 7.
06/05 - 06/06

2020. június 05. - 2020. június 06.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 34.)

06/05 - 06/06

2020. június 05. - 2020. június 06.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, fszt. 34.)


Az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke, valamint a tanszék diákműhelyei – az ELTE Tehetséggondozó Programjának keretében – ismét hallgatói konferenciát szerveznek. A tanácskozáson hazai és külföldi egyetemek és főiskolák BA-s, MA-s és osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatói tartanak előadásokat.

A konferencia fókuszában a magyar nyelv története áll. A nyelv történetiségét azonban – a dimenzionális nyelvszemlélet keretében – tágabban értelmezik: a hagyományos értelemben vett nyelvtörténeti témák mellett olyan előadások is szerepelnek a programban, amelyek nyelvszemléletében az idő, a tér és a humán dimenzió közül legalább kettő megjelenik.

Az előadásokat 15 percesre tervezik, hozzászólásokra és vitákra az egyes szekciók végén kínálnak alkalmat. Az előadások nyelve magyar. Az előadásokra a beérkezett összefoglalók szakmai elbírálása után kapnak felkérést az előadók. A konferencián elhangzott előadásokat – a hagyományokhoz híven – konferenciakötetben tervezik megjelentetni. A konferencia költségtérítést nem igényel.

További részletek és jelentkezés