Az Ókortudományi Intézet közismereti kurzusai

2018.09.02.
Az Ókortudományi Intézet közismereti kurzusai
Az Ókortudományi Intézet a 2018/2019-es tanév őszi félévében az alábbi közismereti kurzusokat hirdeti meg a hallgatók részére. A kurzusokra bárki jelentkezhet, előfeltételük nincsen.

A közismereti kurzusok teljes listája letölthető innét

A Nílus-völgy vallása 1.

Irsay-Nagy Balázs adjunktus
BBV-202.24, BMVD-202.23, BBN-EGY16-291, BMA-VALD-209.02, BMA-VALD-217.02, BMA-VALD-403.14, BBN-VAL11-136.X:2
Szerda 16:00–17:30 MUK B112

Az előadás az óegyiptomi vallás történetét tekinti át, a Nílus-völgyi magascivilizáció előzményeitől (Kr. e. 5000 körül). A korai kultuszokról és temetkezésekről elsősorban a régészeti és művészeti források alapján, majd az emberiség legkorábbi vallásos szövegcsoportja, a piramisszövegek megjelenésétől kezdve már az írott források révén. A sorozat kb. kétharmada az egyiptomi vallástörténetet tekinti át a predinasztikus kortól kezdve a koradinasztikus koron, az Óbirodalmon, az első átmeneti koron és a Középbirodalmon keresztül egészen az első átmeneti kor végéig. Az utolsó harmad az Újbirodalom királyi temetkezéseit mutatja, be vagyis a Királyok Völgye sírjait.

Az ókori Egyiptom filmen

Irsay-Nagy Balázs adjunktus
BBV-207.20
Csütörtök 16:00–17:30 MUK B112

Filmklub!

Az óegyiptomi filmklub 2017 tavaszán indult, akkor még nem kurzusként. A sorozat célja, hogy áttekintse vagy az ókori Egyiptomot, vagy modern egyiptológiát ábrázoló hollywoodi filmeket, habár a némafilmek kapcsán, mivel a műfaj egészen a hang bevezetéséig nemzetközi jelenség volt, francia, olasz és német filmek is a listára kerültek. A közös filmnézés örömén, illetve a feledésbe merült filmekkel való találkozás lehetőségén túl azonban az is cél, hogy közösen megfigyeljük, mennyire felelős a filmipar az ókori Egyiptomról vagy az egyiptológiáról kialakult téves elképzelések terjesztéséért vagy akár létrehozásáért.

A jelenlegi sorozat egyrészt kiegészítés az előző félévi némafilmes kitérőhöz, majd folytatja a tavaly decemberben 1981-ig eljutó kronologikus sorozatot, ezúttal a 80-as és a 90-es évek filmjeivel. Minden vetítést beszélgetés követ, amelyen mindenkit bátorítunk, hogy mondja el megfigyeléseit, gondolatait – akár a szűkebb egyiptomi/egyiptológiai kérdésekben, akár a filmbeli narratíva/jellemábrázolás/vizualitás kapcsán.

A helyszín az Egyiptológiai Tanszék szemináriumterme (B. 112.), a kezdés minden csütörtökön 16.00 órakor.
Minden érdeklődőt várunk!

Filmek:

 • szeptember 27. Cabiria (1914)
 • október 4. Intolerance (1916)
 • október 11. Das Weib des Pharao (The Loves of the Pharaoh, 1922)
 • október 18. The Hunger (1983)
 • október 25. Desperately Seeking Susan (1985)
 • november 8. The Purple Rose of Cairo (1985)
 • november 15. King Solomon’s Mines (1985)
 • november 22. Tales from the Darkside (1990)
 • november 29. Stargate (1994)
 • december 6. The Fifth Element (1997)
 • december 13. The Mummy (1999)

Etikai kérdések a Héber Bibliában

Marossy Attila
BBN-HEB11-301
Péntek 8:30–10:00

A kurzus végigveszi a Héber Biblia főbb hagyománycsoportjait és etikai alapproblémáit, illetve az ezek hátteréül szolgáló társadalmi jelenségeket. A tárgyalandó témák között szerepel:

 • A jó és rossz tudása, testvérgyilkosság, a bűn elterjedése az Őstörténet hagyománya szerint.
 • A Honfoglalás-hagyomány, etnikai konfliktusok és genocídium történetkritikai és teológiai értelmezése.
 • Társadalmi fejlődés, politikai manőverezés és a nagypróféták etikai pozíciója.
 •  Társadalmi igazságosság, bűn és bűnhődés, vérbosszú, menedékvárosok. Jogrendszer, társadalmi ideálok és államforma.

Just for fun: sumer nyelv és ékírás

Zólyomi Gábor egyetemi tanár
BBV-202.31
az óra időpontja megbeszélés tárgya (óramegbeszélés 2018. szeptember 4, kedd, 11.00, F-épület 236a)

A sumer nyelv a legelső írásos formában fennmaradt emberi nyelv. A kurzus célja a sumer nyelv nyelvtani rendszerének, a nyelv lejegyzésére használt írásrendszernek és a sumer írásbeliség történetének bemutatása érdeklődők, nem asszíriológusok számára. A félév végére a hallgatók képesek lesznek egyszerűbb sumer szövegek önálló olvasására és átfogó képet kapnak a sumer nyelvű írásbeliség történetéről.

Misna szövegolvasás

Biró Tamás tudományos főmunkatárs
BBN-HEB11-311.03, BBN-HEB11-205.26, BBV-201.07, BMVD-201.08
Szerda 08:30–10:00

A kurzus bevezeti a hallgatókat a rabbinikus irodalom legfontosabb művébe, a két Talmud kiindulási pontjául szolgáló Misnába (i.sz. 3. század eleje).
Az áttekintés révén a hallgatók a zsidó vallásjog különböző területeiből, ezen területek alapfogalmaiból, a halákhikus (zsidó vallásjogi) gondolkodásmódból kapnak ízelítőt, és ezáltal jobban megérthetik a (hagyományos, mainstream) zsidó vallás jellegét. A rabbinikus irodalomnak a Héber Bibliához való viszonya – vagyis a zsidó vallásgyakorlatnak a biblikus megalapozottsága – kiemelt szerepet fog kapni. Érintőlegesen szóba kerülnek majd a rabbinikus irodalom más (korabeli és későbbi) műfajai, valamint nem vallásjogi témák is.

Előzetes kurzusleírás:
http://birot.web.elte.hu/courses/2018-Misna/Misna-2018.pdf.

Az érdeklődők vegyék fel a kapcsolatot a kurzus oktatójával: Biró Tamás,
https://www.btk.elte.hu/munkatarsak/818/biro-tamas.

Zsidó szakrális tárgyak

Toronyi Zsuzsanna
BBN-HEB11-224
Szerda 14:00–15:30, a Magyar Zsidó Múzeumban

A kurzus  bevezetés ad a zsidó vallásgyakorlatban használt tárgyak kialakulásának történetébe, a tárgyak használatának, jellemző formáinak, ikonográfiai elemeinek ismeretébe, az askenázi tárgykultúrára összpontosítva. A múzeumi helyszínnek köszönhetően a zsinagógák és a zsidó otthonok jellegzetes tárgyait (textileket, tóraékszereket, gyertyatartókat,  tálakat) közvetlenül is látni lehet.