Befejezetlenség és intertextualitás a római Argonauticában

Befejezetlenség és intertextualitás a római Argonauticában
03/23

2023. március 23. 16:00

ELTE BTK F épület, 217-es terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)

03/23

2023. március 23. 16:00 -

ELTE BTK F épület, 217-es terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)


Andrew Zissos, a University of California oktatója tart előadást a Latin Tanszék meghívására.

Valerius Flaccus Argonauticája a Kr. u. 1. századi római epika különleges alkotása. Mint címe is sugallja, szoros intertextuális kapcsolatban áll Apollóniosz Rhodiosz görög Argonautikájával, mégsem fordítása annak: az elbeszélő változtat a történet hangsúlyain, és új epizódokat is bevezet. Az epikus hagyományban újszerű nyelvi és narratív megoldások mellett különlegessé teszi a szöveget feltűnő befejezetlensége is, melynek lehetséges értelmezései az utóbbi évtizedekben végig a kutatás homlokterében maradtak. Az Intertextual Foreclosure: Reflections on the Missing Conclusion to Valerius Flaccus’ Argonautica című előadás a mű befejezetlenségének intertextuális dimenzióit tárgyalja.

Andew Zissos a valeriusi Argonautica egyik legszakavatottabb ismerője. A mű első énekéhez írt kommentárja 2008-ban jelent meg az Oxford University Pressnél, és szerkesztőként nevéhez fűződik a Companion to the Flavian Age of Imperial Rome (Blackwell, 2016) című kötet is. 2013-ban vendégelőadást tartott az ELTE Latin Tanszékén, 2014-ben pedig a tanszéken rendezett Unity and Inconsistency in Flavian Inconsistency konferencia előadója volt.