Egyháztörténeti beszélgetések

2023.05.18.
Egyháztörténeti beszélgetések
Az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke és a Modernkori Magyarország Doktori Program 2023. április 20-án délután tartotta a több év után újrainduló egyháztörténeti posztdoktori műhelyét. A szakmai alumni rendezvény megvalósulását az ELTE Alumni támogatta.

Az eseményt Varga Zsuzsanna, az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék (ÚJMTT) vezetője nyitotta meg, majd Balogh-Kátai Judit, az ELTE Alumni Központ munkatársa köszöntötte röviden a megjelenteket. A rendezvény meghívott vendégei a doktori iskola egykori hallgatói közül Wirthné Diera Bernadett (a NEB Hivatal kutatója), Erdős Kristóf (a NEB Hivatal kutatója), Soós Viktor Attila (a NEB tagja) és Tabajdi Gábor (a NEB Hivatal kutatója) voltak.

Velük beszélgetett Cúthné Gyóni Eszter, az ÚJMTT egyetemi adjunktusa történésszé válásuk folyamatáról, egyetemi, illetve doktori tanulmányaik meghatározó személyiségeiről, mentoraikról, témaválasztásukról. A felidézett egyetemi és doktoris élmények, történetek mellett meséltek kutatói munkájukról, jelenlegi tudományos és ismeretterjesztő projektjeikről. Ezen témák bemutatása során komoly szakmai kérdések és dilemmák is felvetődtek.

A műhelybeszélgetés zárótémája a „Küzdelem a lelkekért” című tudományos ismeretterjesztő projekt volt, amelyen a négy meghívott alumni együtt dolgozott egy a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat közös tudományos kutatása keretében.

„Küzdelem a lelkekért” egy vándorkiállítás, amelynek plakátjai alapvetően a középiskolások, illetve a laikus érdeklődő közönség számára mutatják be az 1960-as évek vallásgyakorlási lehetőségeit, az ifjúságnevelés és hitátadás alternatív módjait a diktatúra árnyékában, továbbá a pártállam erőfeszítéseit az ideológiai monopólium fenntartására az ifjúságnevelés terén. A műhely résztvevői a kiállítás tablói közül is megtekinthettek néhányat.

A rendvény fontos része volt az ELTE Alumni által finanszírozott büféasztal melletti kötetlen beszélgetés. Ez a visszatérő öregdiákok, a doktori program oktatói, valamint a jelenlegi és leendő doktoranduszok kapcsolatépítésére, illetve a már meglévő kapcsolatok ápolására is lehetőséget biztosított.

A fenti beszámolót köszönjük Cúthné Gyóni Eszternek, az ÚJMTT egyetemi adjunktusának.