Elhunyt Dr. Ladányi Erzsébet

2013. október 27-én 76 éves korában elhunyt dr. Ladányi Erzsébet tanárnő, karunk nyugalmazott egyetemi docense. Az egyetemi diploma megszerzése után rövid ideig levéltárosként a Pest megyei Levéltárban dolgozott, majd az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszékének munkatársa lett, ahol 45 esztendőn át tanította hallgatók nemzedékeit (több, később nevezetessé vált kutatót). Szigorú, következetes tanár, nagy tudású középkorász volt. Elsősorban a várostörténet érdekelte. Tanulmányokat írt az 1405. évi városi törvényekről, a hazai középkori városfogalom problémájáról. Korai várostörténetünkre vonatkozó nézeteit foglalta össze 1996-ban megjelent könyvében (Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés korai szakaszában). Néhai férjével, Gerics József professzorral több tanulmányban elemezték a Szent Koronáról történetét. Gerics tanár úr 2007-ben bekövetkezett hirtelen halála után Ladányi tanárnő visszavonultan élt, férje fájdalmas elvesztését soha nem tudta feldolgozni. Végakaratának megfelelően szűk körben helyezték hamvait örök nyugalomra november 18-án. Nyugodjék békében !
Draskóczy István

2013.11.19.