Elhunyt Papp Andrea

2018.03.21.
Elhunyt Papp Andrea
Az MTA Modern Filológia Társasága mély fájdalommal és megrendüléssel tudatja, hogy szeretett és tisztelt kolléganőnk, Papp Andrea egyetemi docens asszony, az ELTE BTK Idegen Nyelvi Lektorátus volt vezetője, 2018. február 25-én, 67 évesen elhunyt. Papp Andrea halála pótolhatatlan vesztesége a magyarországi anglisztikának, fordítástudománynak, az Egyetemnek és minden kollégájának, barátjának, tanítványának.

Papp Andrea 1950-ben született Debrecenben. Szülei Papp László és P. Hídvégi Andrea nyelvészek voltak. 1973-ban szerzett angol-orosz szakos középiskolai tanár, illetve lengyel filológus szakon diplomát az ELTE-n. Középiskolai tanárként tanított a Budapesti Madách Imre Gimnáziumban, majd 1974-től az ELTE-n nyelvtanárként kezdett dolgozni a BTK Idegen Nyelvi Lektorátusán, melynek lektorátusvezetője lett 1987-ben. 1987-től egyetemi adjunktus, 1997-től egyetemi docens. Kiváló tanár, kiváló vezető volt, akit a hallgatók kezdetektől szinte rajongással vették körül, oktatómunkáját egész életén át a felkészültség, szerénység és diákjai iránti odaadó figyelem jellemezte.

Tanszékvezetőként és tanárként dolgozott az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karán, a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Szegedi Gál Ferenc Főiskolán. Vendégtanárként számtalan hazai (SZIE Gödöllő, Pázmány Péter Katolikus Egyetem), és erdélyi felsőoktatási intézményben (Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Sapienetia Erdélyi Tudományegyetem, Partiumi Keresztény Egyetem) oktatta az angol-magyar fordításelmélet és gyakorlat tárgyát. Doktori fokozatát 1979-ben szerezte meg „H. G. Wells korai regényeinek jelentősége” című disszertációjával.

Áldozatos munkájának köszönhetően, évtizedeken keresztül több ezer diák sajátította el az angol nyelv ismeretét, illetve tett le sikeres nyelvvizsgát. Fontosabb kutatási területe a műfordítás, szakfordítás volt. Elismert tekintélye volt az angolszász gyerekirodalomnak, annak magyar nyelvű fordításainak. Több generációnyi hallgató nála sajátította el az angol-magyar műfordítás rejtelmeit. 2002-től a Szakfordítási képzési program vezetője, ahol nem kevesebb, mint hét nyelven (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, román) folyt szakoktatás. Az Angol-Amerikai Intézet által 2011-ben indított Angol fordítói készségek BA specializáció képzési felelőse. Az Intézet keretében angol-magyar fordítási és angolszász gyerekirodalom tárgyú kurzusokat tartott, amelyekre többszörös túljelentkezés volt minden félévben. Irányításával számos szakdolgozat született a fordítástudomány és az angolszász gyerekirodalom tárgyában.

Papp Andrea több jelentős monográfia, illetve önálló tanulmánykötet és számos tanulmány szerzőjeként elismert tudós volt, akinek halála egy tekintélyes tudományos pályát szakított félbe. Szerzője volt több angol oktatókönyvnek, irányításával jelent meg, többek között a „Transferre Necesse Est” műfordítás kötet sorozat, ahol a hallgatók jelentették meg írásaikat, de ő volt a társszerzője az egyetlen magyarországi angolszász gyerekirodalmi szöveggyűjteménynek. Kiemelkedő tevékenységet folytatott az ELTE BTK Fordítástudományi Doktori Iskolában tanárként és témavezetőként is. Számos hazai és nemzetközi szervezet tagja volt. Alapító tagja és 1996-tól főtitkára volt az MTA Modern Filológia Társaságának. Az egyetemi és az akadémiai életben számos tudományos konferenciát szervezett a nyelvtudományok és a nyelvoktatás területén. Szépirodalmi alkotásai is jelentősek, több kötete jelent meg magyar, angol, német és román nyelven a félpercesek műfajban, amelyet ő honosított meg Magyarországon.

 Nyomárkay István akadémikus, az MTA Modern Filológiai Társaság elnöke