Elindult a jelentkezés az Egyetemi Anyanyelvi Napok versenyeire

2020.03.09.
Elindult a jelentkezés az Egyetemi Anyanyelvi Napok versenyeire
A Finnugor Tanszék szervezésében megvalósuló Egyetemi Anyanyelvi Napok programsorozat versenyeire az ELTE minden karáról várnak indulókat.

Tudománykommunikációs verseny

A résztvevők 3 percben, szabadon választott prezentációs eszközökkel és módokon mutathatnak be egy általuk választott tudományos témát vagy kutatást.  A jelentkezési határidő március 29., a verseny időpontja: április 1., 14.00
További információ

Március 26-án az Alkalmazott Nyelvészeti Diákműhely a versenyhez kapcsolódó felkészítő tréningre is várja az érdeklődőket.

Nyelvhasználati verseny

A 60 perces, egyfordulós írásbeli verseny a következő témakörökből meríti feladatait: nyelvi változatok, szókincsbeli változatosság, szólás- és közmondáskincs, nyelvi kreativitás, napjaink nyelvhasználata és új nyelvi jelenségek, nyelv és kultúra, művelődéstörténeti, névhasználati kérdések. A feladatok megoldásához nem szükséges nyelvészeti előképzettség, fontosabb a kreativitás, a magyar nyelv változatos alkalmazásának képessége. A jelentkezési határidő március 30., a verseny időpontja: április 3., 9.00
További információ

Versmondó verseny

A versenyzőknek egy kötelező és egy szabadon választott verset kell előadniuk. A kötelező vers: Kányádi Sándor: Örmény sírkövek. A szabadon választott mű egy XIX–XXI. századi magyar költő verse lehet (max. 5 perc). A jelentkezési határidő március 27., a verseny időpontja: április 3., 10.00
További információ

„Szép beszéd, helyes kiejtés” verseny

A versenyzőknek két, 1–1 gépelt oldalnyi, 2–3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon választják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A jelentkezési határidő március 31., a verseny időpontja: április 3., 10.00
További információ