Felhívás szerzőknek | Fordulat társadalomelméleti folyóirat

2020.12.03.
Felhívás szerzőknek | Fordulat társadalomelméleti folyóirat
A Fordulat, a Társadalomelméleti Kollégium folyóirata, kultúra és kapitalizmus témában vár cikkeket a 2022 tavaszán megjelenő 30. számába.

A kultúra kérdése a 20. század eleje óta kiemelt fontossággal bír a rendszerkritikus gondolkodásban. Azonban ezek az elemzések sokszor a társadalmi viszonyok egyszerű tükörképeként, vagy éppen a tágabb társadalmi és gazdasági változásoktól elválasztva vizsgálják a kultúra kérdéseit, és ennek következtében nem ritkán túl nagy, vagy éppen túl kis jelentőséget tulajdonítanak neki.

A Fordulat 30 száma olyan rendszerkritikus elemzések megjelenésének ad teret, melyek a kultúra kérdéseit nem önmagában, hanem a kapitalista társadalmi és gazdasági viszonyokba ágyazva vizsgálják, de nem tévesztik szem elől a kulturális termelés és fogyasztás sajátos logikáit sem.

Lehetséges fókuszok:

  • Kultúra és globális egyenlőtlenségek
  • Államfejlődés és kultúra
  • Kulturális iparágak és globális kapitalizmus
  • Látható és láthatatlan munka a kultúrában
  • A kulturális munka és a reproduktív munka kapcsolata
  • Társadalmi mozgalmak és kultúrák
  • Szolidáris gazdaság és szolidáris kultúra
  • A rendszerkritikus kultúra hazai és kelet-európai hagyományai
  • Rendszerkritika és populáris kultúra
  • Mindennapi kultúra és intézményes kulturális termelés kapcsolata

A kéziratok legfeljebb 500 szavas absztraktját és a szerzők 100 szavas önéletrajzát kérjük a szerk@fordulat.net e-mail címre küldeni 2020. december 31-ig.

A szerkesztőség az absztraktok elfogadásáról 2021. január elején dönt, az első közös workshop 2021 februárjában várható. A végső, 40.000 karakter (egy ív) hosszúságú cikkek véglegesítésének határideje 2021. december. Emellett 10.000 karakter terjedelmű könyvrecenziókhoz is szívesen várunk absztraktokat.

A szerkesztőség által kiválasztott absztraktok szerzőivel 2021 első felében egy ötalkalmas műhely valósul meg, melynek keretében a lapszám szerzői és szerkesztői egymást folyamatosan támogatva és egymásnak visszajelzést adva közösen fejlesztik tanulmányaikat.

Bármely felmerülő kérdésre a Fordulat szerkesztősége a szerk@fordulat.net e-mail címen keresztül szívesen válaszol.

Teljes pályázati kiírás