Felkoncoltam, szétziláltam, megbékítettem

Felkoncoltam, szétziláltam, megbékítettem
10/13

2022. október 13. 16:30 - 18:00

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4., D ép., fszt. 1.)

10/13

2022. október 13. 16:30 - 18:00

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4., D ép., fszt. 1.)


Az Orientalisztikai Intézet "Háborúk és konfliktusok a keleti kultúrákban" című sorozatának következő részében Dallos Edina tart előadást a türk feliratok háborúval kapcsolatos szókincséről.

A Második Türk Kaganátus utolsó évtizedeiben, a 720-as, 730-as években állították azokat a kősztéléket, amelyeken ótörök rovásírással a türk birodalom elöljáróinak állítottak emléket. Az epikus feliratokból leginkább a külső és belső ellenségekkel folytatott, véget nem érő küzdelmekről értesülünk. Az előadásban részint a háborúk és konfliktusok szókincsét tekintem át, részint a különféle ellenségképeket állítom egymás mellé. 

Dallos Edina az ELTE Török Filológiai Tanszékének oktatója. 1998-ban altajisztika szakon végzett a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE-n doktorált néprajz és kulturális antropológia témakörében, és itt is habilitált. Tagja volt az MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoportnak, és évekig tanított óraadó tanárként a szegedi Altajisztikai Tanszéken. Főbb kutatási területei: a török nyelvű népek korai vallási formái (tengrizmus és sámánizmus, elsősorban a belső források vizsgálata alapján), a Volga-vidéki törökség hiedelmei és népi epikája, meseelmélet. Ezidáig két önálló kötete és negyven tudományos cikke jelent meg.