Fókuszban az arámi targumok

Fókuszban az arámi targumok
03/21

2022. március 21. 18:00

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

03/21

2022. március 21. 18:00 -

ELTE BTK Kerényi-terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Az Írás arcai című sorozat következő előadását Koltai Kornélia tartja az arámi targumok bibliafordítási és interpretációs eljárásairól.

Targumnak szűkebb értelemben a Héber Biblia / Tanakh arámi nyelvű zsidó „fordítását” nevezzük. Létrejöttében a zsidó közösségek megváltozott (elsődleges) nyelvhasználata játszhatott szerepet, valamint, hogy a tudós rabbik a közösség számára a Héber Biblia megfelelő értelmezését kívánták rögzíteni. A targum szó tágabb értelemben – ennek megfelelően − „magyarázatot” is jelent. A műfaj rendkívül népszerű volt, az ókortól kezdődően a kora-középkorig virágzott, elsősorban Palesztina területén. Ha végignézzük a különféle targumtípusokat, láthatjuk, hogy egyesek szorosan követik, míg mások parafrazeálják, hosszabb betétekkel egészítik ki az eredeti szöveget. A fordítási és interpretációs technikák tehát különfélék lehetnek. Előadásomban változatos stílusú és műfajú targumrészletek bemutatásán-elemzésén keresztül a különféle átváltási műveletek és interpretációs eljárások kategorizációjára teszek kísérletet.

Koltai Kornélia az ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszékének habilitált adjunktusa. A hebraisztika szakon hosszú ideje tanít targumi arámi nyelvet és szövegolvasást, a szakos curriculumban helyet kapó Tóra-targumokat (Targum Onkelosz és a palesztinai tagumok), Próféták-targumot (Targum Jonatán), és Írások targumjait egyaránt. Sok diákot ösztönöz targumi témájú szakdolgozatírásra, illetve doktori képzés keretében megvalósítandó további targumkutatásra.

A sorozat weboldala
Facebook

Az Írás arcai az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program visszatérő sorozata, amelyen a Biblia értelmezés- és kultúrtörténetének egyes fejezeteiről beszélnek az adott téma neves szakértői. A tavaszi félév további előadásai és a sorozat korábbi évadjai.