Gyermeket nevelő kutatók támogatása 2023

2022.11.04.
Gyermeket nevelő kutatók támogatása 2023
A Magyar Tudományos Akadémia felhívására idén is két kategóriában pályázhatnak a fiatal kutatók. Jelentkezés: 2022. december 6-án 16 óráig.

Az 1. kategóriában az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása pályázhatnak a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők és egyedülálló férfiak).

A 2. kategóriában a tudományos eredmények publikálásának támogatására pályázhatnak olyan kutatók, akiknél a legkisebb gyermek a pályázat beadásának határidejéig nem töltötte be negyedik életévét. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazolhatóan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van. A 2-es kategóriában olyan kutatók is nyújthatnak be pályázatot, akik 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevelnek.

Az 1. kategóriában bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pedig 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el. A támogatást a kedvezményezett 2023. április 1. és 2024. március 31. között veheti igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal. Az ösztöndíj-támogatásra a 2023-as költségvetési törvény szerint az MTA Titkárság költségvetéséből elkülönített 65 millió forintos keret terhére 30-35 pályázat támogatására nyílik lehetőség. Mindkét kategória esetében az a személy nyújthat be pályázatot, aki  tagja az MTA köztestületének, PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme.

A pályázatokat angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani az MTA elektronikus pályázati rendszerén keresztül vagy postai úton legkésőbb 2022. december 6-án közép-európai idő szerint 16:00 óráig.

A benyújtás és a pályázatok elbírálásának módja, a tartalmi és formai követelmények, a támogatás folyósításának részletes feltételei az MTA pályázati kiírásában olvashatók.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai adnak tájékoztatást e-mailben vagy a +36 1 411 6287-es telefonszámon.