Hallgatói konferencia skandináv témákról

A Kar Skandináv Nyelvek és Irodalmak Tanszéke által meghirdetett konferencia célja elsősorban az, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a mesterszakos, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatóknak, akik kutatásaikban érintik a tágabb értelemben vett skandinavisztika valamely tárgykörét. Ennek értelmében nem csupán a skandináv nyelvek és irodalmak, valamint az óészaki irodalom tárgykörébe tartozó előadások kapnak helyet a rendezvényen. A hagyományosan vett tudományági keretek határait átlépő sokszínűséget tematikai és szemléletmódbeli szeretnénk bemutatni, amely egyértelműen túllépi a szinte sablonossá vált IKEA - krimi - északi fény fogalomtriászt.

Az alábbiakban gondolatindítóként felsorolt / ajánlott témakörök a jelentkezők érdeklődési, kutatási profilja alapján tovább bővíthetőek:

  • skandináv irodalmak és nyelvek, például norvég szerzők a magyar gyerekkönyvpiacon,
  • összehasonlító irodalomtudomány, például a Nyugat és Skandinávia kapcsolata,
  • régészet, történelem, például ős- és népvándorláskori kapcsolatok, reformáció és konfesszionalizáció, 20. század,
  • néprajz, kultúratudomány, például az óészaki mitológia elemeinek megjelenése más területeken, alkotásokban; a skandináv népmesék világa,
  • színház, tánc, film, például Nóra a magyar színjátszásban, Dogma-filmek kifejezésmódja,
  • társadalomtudomány, pedagógia, jogelmélet - jogtörténet és egyéb témakörök.

 

A konferencia tervezett időpontja és helyszíne:

2016. november 10–11. (csütörtök és péntek), ELTE BTK

Jelentkezési határidő MEGHOSSZABBÍTVA: 2016. október 15. (szombat)

A további részletek a felhívásban olvashatók!

Felhívás

2016.09.09.