Irodalom a gyakorlatban

2024.01.24.
Irodalom a gyakorlatban
Az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék hallgatói és oktatói októberben Temesvárra utaztak, hogy részt vegyenek a nemzetközi „Az irodalom a gyakorlatban: az olvasás, a fordítás és a könyvkiadás szakmai kihívásai a digitális korban” (LITPRAX) elnevezésű projekt workshopján, melynek célja, hogy hozzájáruljon a minőségi oktatás előmozdításához Európában, és a partnerországok diákjainak olvasási szokásait és készségeit javítsa.

Az Erasmus+ és a Comenius program finanszírozásával megvalósuló kutatócsoport nagyrészt olyan intézményeket tömörít (a Ljubljanai Egyetem, az Újvidéki Egyetem és a Temesvári Nyugati Egyetem), melyek a Közép-Európai Hispanisták CEEPUS-hálózat tagjaként évek óta szoros kapcsolatot ápolnak a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékkel.

A 2023. október 25-27. között megrendezett, a költészet témája köré szerveződő műhelyen öt ország hallgatói vettek részt: Szlovénia (Ljubljanai Egyetem), Szerbia (Újvidéki Egyetem), Románia (Temesvári Nyugati Egyetem, Cseh Köztársaság (Brnói Masaryk Egyetem) és Magyarország (ELTE és Pázmány Péter Katolikus Egyetem). A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéket négy hallgató (Bihari Pablo, Horváth Levente, Miklós Laura és Vörös Eszter), valamint két oktató (Dr. Menczel Gabriella és Dr. Báder Petra) képviselte, utazásukat a CEEPUS-ösztöndíj finanszírozta.

A hallgatók mindvégig csoportokba osztva dolgoztak, többek között a spanyol Mario Obrero és az argentin María Negroni egy-egy versét fordították, az utolsó napon pedig arra is lehetőségük nyílt, hogy a két szerzővel beszélgessenek. A workshopon emellett az irodalom lehetséges terjesztési módjairól, illetve a szerzői jogokról is hasznos ismereteket szereztek. A tanszéki oktatók verskritikai műhelyt tartottak az egybegyűlteknek, illetve részt vettek a rendezvényen használt kortárs költészeti antológia összeállításában.