Járvány és közösség

Járvány és közösség
06/16 - 06/17

2022. június 16. 10:00 - 2022. június 17. 16:30

ELTE BTK, Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)

06/16 - 06/17

2022. június 16. 10:00 - 2022. június 17. 16:30

ELTE BTK, Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A)


Az ELTE Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszéke a „Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban” című NKFIH kutatási programmal (DE ‒ ELTE) együttműködve interdiszciplináris konferenciát rendez Járvány és közösség ‒ biopolitikai perspektívák címmel.

A Covid-19 járvány nemcsak az orvostudomány, hanem a társadalom- és bölcsészettudományok számára is kérdéseket vet föl. Milyen etikai dilemmákkal szembesíti nemcsak az egészségügyben dolgozókat, hanem a társadalom minden tagját a járvány? Milyen politikai válaszokat hívott elő és milyen várható politikai következményekkel jár majd? Milyen különböző ábrázolási formái vannak a járványszerű megbetegedéseknek az irodalomban és más művészetekben? Hogyan viszonyulhat a járványhoz a filozófiai gondolkodás? Interdiszciplináris konferenciánk ezekre a kérdésekre keresi a válaszokat szociológusok, jogászok, közegészségtani szakemberek, kultúratudósok, történészek, filozófusok, színház- és irodalomtudósok részvételével.

A konferencia részletes programja elérhető innen.

A konferencia a „Biopoétika a 20-21. századi magyar irodalomban” című NKFIH kutatási programhoz (DE ‒ ELTE) kapcsolódik. A kutatás alapkérdése az, hogy miképpen járul hozzá az irodalom az (emberi vagy nem emberi) élet megértéséhez, megtapasztalásának modalitásaihoz és a róla szóló diskurzus létesítéséhez ‒ nemcsak fogalmak és képzetek konceptualizáló és megjelenítő ereje, hanem a nyelvi anyagszerűség érzékleti hatásai révén is. Van-e az életnek poétikája, s ha igen, miben áll ez? A kutatás részletes leírása itt, az eddigi eredményekből készített válogatás itt található.