Kabbala és a zsidó misztika feltalálása

Kabbala és a zsidó misztika feltalálása
05/11

2023. május 11. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)

05/11

2023. május 11. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F)


Boaz Huss, a Ben-Gurion Egyetem professzora tart vendégelőadást az ELTE és az OR-ZSE közös sorozatában.

A zsidó misztika kifejezés, valamint a kabbalának, a haszidizmusnak és néhány további zsidó műnek és mozgalomnak a misztika mint egyetemes jelenség zsidó megnyilvánulási formáiként való értelmezése először a 19. század elején jelent meg, és ma már általánosan elfogadott vélekedés mind tudományos, mind pedig laikus körökben. Nemrég megjelent könyvében, a Mystifying Kabbalah: Academic Scholarship, National Theology, and New Age Spirituality-ben (Oxford University Press, 2020) Boaz Huss olyan kérdéseket jár körbe és helyez történeti kontextusba, mint a „zsidó misztika” kategóriájának problematikája vagy az a feltételezés, miszerint a kabbala és a haszidizmus az egyetemes vallási jelenségnek tételezett misztika zsidó megnyilvánulási formái.

Az előadás a könyvben tárgyalt főbb kérdések közül kettőt fog érinteni. Elsőként azt mutatja be, hogy a keresztény teológusok írásaiban a tizenkilencedik század elején megjelenő „zsidó misztika” kifejezés hogyan vált azon központi fogalommá, illetve értelmezési keretté, amelyen keresztül a kabbalát és a haszidizmust vizsgálták, kutatták, értelmezték és bizonyos esetekben még gyakorolták is. Ezt követően pedig arra irányítja rá a figyelmet, hogy a kabbala és a haszidizmus zsidó miszticizmusként való értelmezése hogyan befolyásolta és alakította – s egyúttal nehezítette meg – a kabbala és a haszidizmus tudományos vizsgálatát.

Boaz Huss a Ben-Gurion Egyetem Judaisztika Tanszékének egyetemi tanára, valamint a Goldstein-Goren Nemzetközi Judaisztikai Központ vezetője. Kutatási területe többek között a kabbala története, a jelenkori kabbala, a nyugati ezotéria, a New Age Kultúra és az új vallási mozgalmak Izraelben. Legfrissebb publikációi: The Cosmic Movement: Sources, Contexts, Impact (Bialik Press, 2021, Julie Chajes-szel közösen), Mystifying Kabbalah: Academic Scholarship, National Theology, and New Age Spirituality (Oxford University Press, 2020) és The Zohar: Reception and Impact (Liverpool University Press, 2016).

Az ELTE és az OR-ZSE közös sorozata lehetőséget kínál a tudósokon és hallgatókon túl minden érdeklődő számára, hogy betekintést nyerjen a modern kabbalatudomány legfrissebb eredményeibe. Az Izraelből és Németországból meghívott vendégelőadók a kabbala különböző történeti aspektusait mutatják be a kora újkortól napjainkig, illetve a kabbalakutatás elméleti kérdéseit járják körbe.  Az előadások a  a kabbala kapcsolatát mutatják be a könyvkultúrával, a mágiával, a szabadkőművességgel, a miszticizmussal, valamint a protestantizmussal.

Facebook