Konferencia az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken

Konferencia az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken
10/16

2015. október 16.

ELTE BTK D ép. tanácsterem

10/16

2015. október 16. -

ELTE BTK D ép. tanácsterem


Az ELTE BTK Alkalmazott (2005-ig: Általános és Alkalmazott) Nyelvészeti Tanszéke A szerves-dialektikus nyelvelmélet és hatásai címmel emlékkonferenciát rendez Zsilka János professzor (1930–1999), a Tanszék egykori vezetője tiszteletére születésének 85. évfordulója alkalmából.


Program

9:00 – 9:15 Megnyitó: Zsilka János és nyelvelmélete (Ladányi Mária)

9:15 – 9:50 Kállay Géza: Zsilka János és a jelentés elméletei

9:50–10:25 Tolcsvai Nagy Gábor: A 'tulajdonképpeni' Zsilka János elméletében

10:25–11:00 Horváth Katalin: A pars pro toto elve az etimológiai kutatásban

11:00–11:15 Kávészünet

 

11:15–11:50 Ladányi Mária: A jelentésintegráció és az igék jelentésrendszere

11:50–12:25 Hrenek Éva: A jelentésintegráció és a vonzatszerkezet változása közötti összefüggések az igei szerkezetek egy típusa körében

12:25–13:00 Spannraft Marcellina: A jelentésintegráció módszerének alkalmazhatósága a közvetlen emberi kommunikáció területén

13:00–14:00    Ebédszünet

 

14:00–14:35 Komlósi László Imre: A metaforikus jelentésszerkesztés és az erődinamika összefüggései a természetes nyelvben (Zsilka Jánostól Leonard Talmyig)

14:35–15:10 Dér Csilla Ilona: Jelentésváltozás a szerves-dialektikus, ill. a grammatikalizáció-elméletben

15:10–15:45 Kugler Nóra: A többség -ék morfémás jelölésének nyelvváltozási folyamata (Kettősmozgások a mintázat jelentésváltozásában)

15:45–16:00    Kávészünet

 

16:00–16:35 Imrényi András: A mondattípusok implikatív rendszere

16:35–17:15 Havas Ferenc: Mondatszerkezeti tipológia a szinkrónia és diakrónia egységében

17:15–17:50 Vladár Zsuzsa: Nyelvleírási kérdések az antik retorikákban

 

18:00–20:00 Emlékező beszélgetés (a Tanácsteremben vagy az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken)

 

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

 

Időpont: 2015. október 16. péntek

Helyszín: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. D épületi tanácsterem

Program