Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban 2.

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban 2.
05/28

2021. május 28. 16:00

ONLINE

05/28

2021. május 28. 16:00 -

ONLINE


Folytatódik a A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ sorozata.

Az előadások arra fókuszálnak, hogyan hasznosíthatók a nyelvtechnológiai módszerek, a létrehozott adatbázisok és keresőeszközök a magyar igei konstrukciók azonosításában, vizsgálatában. A második eseményen Indig Balázs, az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék tudományos munkatársa tart előadást az igei konstrukciók azonosításáról.

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlkozni.

A rendezvényt az NKFIH 129040 számú pályázata (A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás) és a Tématerületi Kiválósági Program (Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció) támogatja.