Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban 4.

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban 4.
06/11

2021. június 11. 16:00

ONLINE

06/11

2021. június 11. 16:00 -

ONLINE


Folytatódik a A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ sorozata.

Az előadások arra fókuszálnak, hogyan hasznosíthatók a nyelvtechnológiai módszerek, a létrehozott adatbázisok és keresőeszközök a magyar igei konstrukciók azonosításában, vizsgálatában. Utolsó alkalommal Vincze Veronika, az MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport és a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtechnológiai Csoportjának kutatója a könnyű igékről tart előadást, továbbá a Szeged Treebankot és egyéb korpuszokat vizsgál.

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlkozni.

A rendezvényt az NKFIH 129040 számú pályázata (A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás) és a Tématerületi Kiválósági Program (Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció) támogatja.