Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája

Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája
05/21 - 05/22

2015. május 21. - 2015. május 22.

ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár

05/21 - 05/22

2015. május 21. - 2015. május 22.

ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár


Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományok Doktori Iskola Középkori Magyar Történeti, Történelem Segédtudományai és Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Programja tisztelettel meghív minden érdeklődőt a Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciájára

Időpont: 2015. május 21–22. 

Helyszín: ELTE BTK Történeti Intézet, Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I. em. 115.)


Május 21. csütörtök

10.00–10.20: A konferenciát üdvözli: Borsodi Csaba, az ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója

Megnyitó: Draskóczy István

10.20 – 11.00: Plenáris előadás: Zsoldos Attila: I. Károly és a városok

Kávészünet: 11.00-11.15

11.15-12.45

1. szekció, Elnök: Érszegi Géza

Bácsatyai Dániel (PPKE): Megjegyzések az európai és a hazai hun-magyar hagyomány keletkezéséhez 
Tóth Péter (ELTE): „Feldúlták és elfoglalták” – a morvák alföldi jelenlétének kérdéséről
Benei Bernadett (ELTE): Az ablativus absolutus használata a magyar krónika 11–12. századi szövegegységeiben

Ebédszünet: 12.45 – 13.30

13.30 – 15.00

2. szekció, Elnök: Bubnó Hedvig

Fábián Laura (ELTE): Királyi reprezentáció, egyházi üzenet: értelmezési lehetőségek a chartres-i katedrális északi keresztházának üvegablakain
Uhrin Dorottya (ELTE): Alexandriai Szent Katalin mint királyi patrónus Európában
Ternovácz Bálint (ELTE): A boszniai latin püspökség feletti joghatóság problémája a 13–14. században

Kávészünet: 15.00–15.15

15.15 – 16.45

3. szekció, Elnök: Bertényi Iván

Kádas István (ELTE): Abaúj és Sáros megyék választott tisztségviselői és a huszita jelenlét
Kálmán Dániel (ELTE): Hunyadi János, V. László és I. Mátyás címeradományai
Rókay Melinda (Filozofski fakultet, Belgrád): Contribution of a Bosnian Genus to Hungarian Humanism. The Case of Elizabeth Szilágyi's Cousins

Kávészünet: 16.45 – 17.00

17.00-18.30

Moderátor: Solymosi László

Könyvbemutató: Micae mediaevales IV. A kötetet bemutatja: Körmendi Tamás

Kutatócsoportok bemutatkozása:

  • „Magyarország a középkori Európában” MTA-DE Lendület Kutatócsoport (Bárány Attila)
  • „Humanizmus Kelet-Közép-Európában” MTA-ELTE Lendület Kutatócsoport (Kiss Farkas Gábor)

 

Május 22. péntek

09.00 – 10.30

4. szekció, Elnök: Bagi Dániel

Csermelyi József (PPKE): A soproni ispánság és városkapitányság késő középkori elzálogosításai
Incze János (ELTE/CEU): Egy 360 évig tartó zálogosítás: A Szepesség esete
Pető Zsuzsa (CEU): Középkori táj és kolostor a Pilisben – újabb adatok a pálosok kutatásához

Kávészünet: 10.30 – 10.45

10.45 – 12.15

5. szekció, Elnök: Molnár Péter

Kovács Tamás (SZTE): Egy félreértelmezett családfa története

Pozsár Dániel (ELTE): Beszélhetünk-e nyugati haditechnikai fölényről az első keresztes hadjárat időszakában?

Rózsa Márton (ELTE): Összeesküvők családjai: politika és társadalom az Anemas-összeesküvés mögött

Ebédszünet: 12.15 – 13.00

13.00 – 14.30

6. szekció, Elnök: Spekner Enikő

Gál Judit (ELTE): Magyar királyi eskük Dalmáciában: új szempontok a 12. századi dalmáciai városprivilégiumok kritikájához 
Haraszti Szabó Péter (ELTE): A tanult magyar udvari értelmiség és a prágai egyetem (1348−1420) 
Kanyó Ferenc (ELTE): A késő középkori Óbuda polgársága 
Kávészünet: 14.30–14.45

14.45 – 16:15

7. szekció, Elnök: Szende Katalin

Nagy Péter Tamás (ELTE/CEU): Iszlám művészet keresztény jelentésben a III. Béla korabeli Magyarországon 
Jáky-Bárdi Bogáta (ELTE): A 14. századi étkezési kultúra tárgyi emlékei Visegrádon 
Hegyi Dóra (ELTE): A Gersei Pető család építkezései a Balaton-felvidéken a 16. században

Kávészünet: 16.15-16.30

 

16.30-17.10
Plenáris előadás , Elnök: Nagy Balázs

Horváth Iván: Korai népnyelvű vendégszövegek

Zárszó: Draskóczy István
17.10 – Fogadás

 

A konferencia szervezőbizottsága: Draskóczy István, Körmendi Tamás, Nagy Balázs

Doktorandusz szervezők: Fábián Laura, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya 

 

Letölthető program