Közismereti kurzusok az Indológia Tanszéken

2018.07.25.
Közismereti kurzusok az Indológia Tanszéken
Az Indológia Tanszék a 2018/2019-es tanév őszi félévében az alábbi közismereti kurzusokat hirdeti meg az India kultúrája, története és nyelvei iránt érdeklődő hallgatók számára. A kurzusokra bárki jelentkezhet, előfeltételük nincs, és elvégzésükhöz sem szükséges indiai nyelvek ismerete.

Az órák helyszíne az Indológia Tanszék szemináriumi terme (Ifjúsági épület fszt. 4.), pontos időpontjuk a 2018. szeptember 3-i  11 órás óramegbeszélésen alakul ki, és utána lesz megtalálható a Neptunban.

Indiai országismeret

Négyesi Mária egyetemi docens
BBN-IND11-311, BBN-IND-304:08, BMVD-105:30 (kollokvium, 3 kredit)

„India az ellentétek országa.” Ha többet szeretnél tudni erről a hatalmas országról, mint amit a közhelyes vála­szok adhatnak, ismerkedj meg Indiával az indológusok szemével: India földrajzától a közigazgatásig, az egyes államok sajátosságaitól a kulturális világörökségig, a hagyományoktól a mai legfontosabb társadalmi prob­lémákig, a viselkedéstől a viseletekig, az ünnepektől a hétköznapokig.

Dél-India története az őskortól a középkor kezdetéig

Ferenczi Roland doktorandusz
BBN-IND11-321:7, BBN-IND-304:07, BMVD-105:44 (kollokvium, 3 kredit)

Szent fák körül banánlevélként reszkető, eksztázisba merült emberek. Római kereskedők hajóit fosztogató kalózok. Fákban élő istenek, akik rabul ejtik a hajadonok szívét. Hullákkal borított, elefántléptek szántotta csatamezőn táncoló győztes hadseregek. Föld alá rejtett aranykincsek. Mesés gazdagságú paloták, ahol fegyveres görögök állnak őrt a kapuknál. Pálmalovon lovagló reménytelen szerelmesek. Szent őrzőfáikat védelmező királyok. Érdekesnek találod? Az ókori Tamilföld rejtélyes világa vár ezen a kurzuson, amelyen Dél-India ókori történetének forrás központú bemutatására kerül sor.

Modern Theories in South Asian Studies

Aklan Anna doktorjelölt (CEU)
BBN-IND-304:04, BMVD-105:43 (kollokvium, 3 kredit)

A gyarmatok felszabadulása soha nem látott változásokat hozott magával, melyek különböző interdiszciplináris, ön­reflexív szellemi irányzatok kialakulásához vezettek: ilyenek például az orientalizmus, posztkolonializmus és a nőkkel, az érinthetetlenekkel és a törzsi csoportok tagjaival foglalkozó szubaltern tanulmányok. A kurzuson ezekkel ismerkedünk meg elsősorban India vonatkozásában, ám sok esetben átfedéssel egyéb keleti kultúrákkal is. (A te­matika a hallgatók ér­deklődésének függvényében alakulhat és bővülhet.) Az óra nyelve az angol, ami egyedülálló lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy felkészüljenek a nemzetközi tudományos életben való részvételre.

Indoeurópai összehasonlító nyelvészet

Ittzés Máté egyetemi docens
BBN-IND-304:06, BMVD-105:45, BMA-INDD-111 (kollokvium, 3 kredit)

Hétfő, 9:45–11:15

Miért gondoljuk, hogy India ősi nyelve, a szanszkrit rokona többek között az ókor klasszikus nyelveinek, a latinnak és a görögnek, valamint Európa és Ázsia számtalan egyéb ismert vagy kevésbé ismert, régi és modern nyelvének? Hogyan lesz a nyelvek hasonlóságának felismeréséből tudományosan igazolható hipotézis? Hol és mikor beszélhették azt a nyelvet, amelynek valamennyi indoeurópai nyelv a leszármazottja? A kurzus az összehasonlító történeti nyelvészet módszereinek és az indoeurópai nyelveknek a megismerésén keresztül többek között ezekre az izgalmas kérdésekre keresi a választ.

További információ