Köztársasági Ösztöndíj - felhívás

A köztársasági ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, ill. tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A köztársasági ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek.

A köztársasági ösztöndíjat a kari rangsorolás alapján az oktatásért felelős miniszter adományozza, az ELTE csupán javaslatot tesz rá. A köztársasági ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 2016-ban az Nftv. 114/D. (1) bekezdés c) pontja alapján 34 000 Ft havonta. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. 

A pályázat benyújtási határideje 2016. június 23. 16.00 óra, a hiánypótlás határideje 2016. június 29. 16:00 óra, a határidők jogvesztők.

Pályázati felhívás (további részletek)
Segédlet a pályázat benyújtásához
2016.05.24.