Krupp József: "Csak voltunk trójaiak". • Kántor Péter: Trója-variációk

Krupp József:
03/28

2019. március 28. 16:30

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, Kerényi Károly terem

03/28

2019. március 28. 16:30 -

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, Kerényi Károly terem


Az ELTE BTK Ókortudományi Intézet „Ókor a modern és kortárs magyar irodalomban” című sorozatának következő alkalmán Krupp József, a BTK Latin Tanszékének adjunktusa tart előadást Kántor Péter Trója-variációk című művéről. Az előadáson a kötet szerzője is közreműködik.

Krupp József az ELTE BTK-n szerzett latin nyelv és irodalom, magyar nyelv és irodalom, valamint ógörög nyelv és irodalom szakos diplomát, PhD-képzését az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Ókortudományi Programjában végezte, Ovids Metamorphosen und die Frage der Ironie című dolgozatát 2008-ban védte meg. 2010-től az ELTE BTK Latin Tanszékének adjunktusa, főbb kutatási területei a római irodalomtörténet és a filológiaelmélet.

Kántor Péter 1949-ben született Budapesten. A Radnóti Miklós Gyakorló Gimnáziumban érettségizett 1968-ban, az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát angol-orosz szakon, később magyar nyelv és irodalomból. Különböző gimnáziumokban tanított kisegítő tanárként, külső lektorálásokat végzett az Európa Könyvkiadó számára. A 80-as években irodalmi szerkesztőként dolgozott a Kortárs folyóiratnál, a 90-es években (2000-ig) az Élet és Irodalom versrovatát gondozta, azóta szabadfoglalkozású. Az 1970-es évek óta publikál verseket. Angolból és oroszból fordít verset és prózát. 1990–91-ben Fulbright-ösztöndíjas volt New Yorkban. Részt vett több nagy nemzetközi költészeti fesztiválon, versei több nyelven megjelentek különböző folyóiratokban, antológiákban, 2010-ben önálló verseskötete jelent meg New Yorkban Michael Blumenthal költő fordításában. Tagja a Szépírók Társaságának és a Széchenyi Művészeti Akadémiának. Összetéveszthetetlen költői világa, mint a legtöbb jelentős költő esetében, nem a tárggyal vagy a formával függ össze – sokkal inkább a hangnemmel és a szemlélettel.